Het bestuur nodigt al haar leden van harte uit voor de 53ste Algemene Ledenvergadering van de Heerenveense Tennisvereniging Ten Woude.

Datum: dinsdag 2 april 2019
Tijd: 20.00 uur (inloop en koffie vanaf 19.30 uur)
Plaats: clubgebouw van de vereniging

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen ingelaste ALV 26 september 2018
 3. Agenda vaststelling
 4. Van de bestuurstafel
  Uittredend en niet herkiesbaar:
         –     Koen Zweerts
         –     Vanessa Focke
 5. Bestuursverslag
 6. Jaarrekening 2018 en begroting 2019
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming kascommissie

KORTE PAUZE

 1. Vrijwilligersbeleid
 2. Vrijwilligers van het jaar: Kees Thomasson en Bertil Kuipers
 3. Padel op HTV Ten Woude
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

Vergaderstukken

Je kan de agenda en de achterliggende stukken downloaden (door erop te klikken):

Vacante bestuursfuncties

Met de uittreding van Koen en Vanessa blijven er nog 3 zittende bestuursleden over. Dit is een onwerkbare situatie. Om de continuïteit te kunnen waarborgen, zijn we naarstig op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden, waaronder een secretaris. Kandidaten voor de vacante bestuursfuncties kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij het bestuur melden.

Vrijwilligersbeleid

We kampen met een groot en structureel tekort aan vrijwilligers. Daarom stellen we het vrijwilligersbeleid aan de orde. We zijn voornemens hier een verplichting in aan te brengen. Deze avond heb je de kans om je daarover uit te spreken.

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid voor een drankje.

We zien je graag op dinsdag 2 april om 19.30 uur!

Namens het bestuur van HTV Ten Woude,
Tim Berger, voorzitter

like & deel: