We hebben onze samenwerking met het CIOS Heerenveen Leeuwarden verder geïntensiveerd onder het credo: ‘samen sterker’. Ten Woude werkt al langer samen met het CIOS Heerenveen Leeuwarden, school voor Sport & Bewegen van het Friesland College. De onderdelen waarop samenwerking plaatsvindt zijn divers. Denk bijvoorbeeld aan werkzaamheden met betrekking tot materiaalonderhoud, tennislessen/trainingen en evenementen.

Stage

CIOS-studenten lopen stage bij Ten Woude in het kader van hun opleiding tot Tennistrainer 4 en Tennisleraar 3. Daarnaast zijn er studenten van de opleiding Sport- en Bewegingsbegeleider (2) betrokken bij maatschappelijke projecten. Je kan daarbij denken aan schooltennis voor basisschoolkinderen in de gemeente Heerenveen en wekelijks G-tennis.

Kruisbestuiving

Het CIOS en Ten Woude gaan meer gebruik maken van elkaars kennis en vaardigheden, onder meer door het organiseren van wederzijdse gastlessen en het versterken van elkaars promotionele activiteiten.

like & deel: