Wij hebben jouw hulp nodig! En hard ook. Ten Woude is op een punt aanbeland dat we het niet langer redden met het huidige (te kleine) aantal geweldige vrijwilligers en bestuursleden die de handen uit de mouwen steken. We hebben meer handen nodig. Veel meer.

Op dit moment hebben we de volgende vacatures/ vrijwilligersfuncties open staan:

Voor het bestuur:

 • Coördinator Technische Zaken
 • Coördinator Infrastructuur en Facilitair
 • Penningmeester

Voor verschillende commissies:

 • 1 lid voor de communicatiecommissie
 • 2 sponsorcommissieleden
 • 1 ondersteuner ledenadministratie
 • 2 technische commissieleden
 • 2 jeugdcommissieleden
 • Parkwachtcoördinator
 • Parkwachten
 • 1 ballonhalcommissielid

VACATURE BESTUUR: Coördinator Technische Zaken

De Heerenveense Tennisvereniging is een vereniging in het hart van Heerenveen en heeft een gezonde ambitie. De vereniging telt momenteel zo’n 650 leden en is nog altijd bloeiende.
Op dit moment wordt deze rol waargenomen door Tim Berger, tevens voorzitter.

De Coördinator Technische Zaken is verantwoordelijk voor het technische beleid van de vereniging.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • volgt nog

Voor de functie is het belangrijk dat je affiniteit hebt met competities en toernooien.
Het bestuur vergadert ongeveer 1x per maand op een doordeweekse avond. Deze vergadering neemt maximaal 3 uur in beslag. Taken behorende bij deze functie zijn in eigen tijd in te delen.

De gebruikelijke zittingstermijn is 3 jaar.

Geïnteresseerd/meer informatie?
Je reactie kan je sturen aan bestuur@tenwoude.nl. Voor vragen kan je contact opnemen met Tim Berger, voorzitter@tenwoude.nl.


VACATURE BESTUUR: Coördinator Infrastructuur en Facilitair

Wegens herschikking van taken is het bestuur op zoek naar een coördinator Infrastructuur en Facilitair. Deze coördinator is verantwoordelijk voor (het onderhouden en beheren van) het tennispark, inclusief banen en gebouwen. In deze functie ben je tevens verantwoordelijk voor het clubhuisbeleid.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Is de eerst verantwoordelijke voor het accommodatiebeleid binnen de vereniging
 • Vertegenwoordigt de parkcommissie en de kantinecommissie in het verenigingsbestuur
 • Verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van park en gebouwen
 • Verantwoordelijk voor de veiligheidseisen van banen en gebouwen op het park
 • Verantwoordelijk voor de aansturing van de groundsman
 • Stelt een jaarplan op voor het onderhoud en draagt zorg voor de uitvoering
 • Coördineert de taakverdeling binnen de commissies

Het bestuur vergadert ongeveer 1x per maand op een doordeweekse avond. Deze vergadering neemt maximaal 3 uur in beslag. Taken behorende bij deze functie zijn in eigen tijd in te delen.

De gebruikelijke zittingstermijn is 3 jaar.

Geïnteresseerd/meer informatie?
Je reactie kan je sturen aan bestuur@tenwoude.nl. Voor vragen kan je contact opnemen met Tim Berger, voorzitter@tenwoude.nl.


VACATURE BESTUUR: Penningmeester

De Heerenveense Tennisvereniging is een vereniging in het hart van Heerenveen en heeft een gezonde ambitie. De vereniging telt momenteel zo’n 650 leden en is nog altijd bloeiende.
Op dit moment worden de taken van de penningmeester waargenomen door een interim penningmeester: Monique Heidstra (tevens lid van onze vereniging). Het bestuur is thans nog op zoek naar een penningmeester.

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beleid en vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Eerst verantwoordelijke voor het financiële beleid en beheer van de vereniging
 • Int de contributie
 • Is verantwoordelijk voor financiële vraagstukken en afspraken van het bestuur en de commissies
 • Betaalt de rekeningen
 • Beheert bank- en girorekeningen
 • Stelt een jaarlijkse begroting op en controleert deze
 • Beoordeelt de financiële situatie en maakt een financieel jaarverslag
 • Stelt in overleg met het bestuur het budget vast voor commissies en maakt afspraken over de verantwoording
 • Pleegt overleg met de kascontrole commissie

Voor de functie is het belangrijk dat de penningmeester een financiële achtergrond heeft en betrokken is bij de club.
Het bestuur vergadert ongeveer 1x per maand op een doordeweekse avond. Deze vergadering neemt maximaal 3 uur in beslag. Taken behorende bij deze functie zijn in eigen tijd in te delen.

De gebruikelijke zittingstermijn is 3 jaar.

Geïnteresseerd/meer informatie?
Je reactie kan je sturen aan bestuur@tenwoude.nl. Voor vragen kan je contact opnemen met Monique Heidstra, penningmeester@tenwoude.nl.


VACATURE: 1 lid Communicatiecommissie

Wij zijn per direct op zoek naar een nieuw lid voor de communicatiecommissie. Lijkt het jou leuk om de ACE (digitale nieuwsbrief) te verzorgen? Heb je enige affiniteit met sociale media en vind je het leuk om onze Facebook-pagina van leuke berichten te voorzien? Laat het ons weten en stuur een mailtje naar Ton van Hooijdonk via bestuur@tenwoude.nl.


VACATURE: Sponsorcommissie

Voor de sponsorcommissie zijn wij op zoek naar twee leden die samen de sponsorcommissie nieuw leven in willen blazen. De sponsorcommissie werkt nauw samen met de communicatiecommissie. De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor:

 • Opzetten en onderhouden van het sponsorbeleid binnen de vereniging
 • Werven van nieuwe sponsoren
 • Onderhouden van goede relaties met bestaande sponsoren
 • Voeren van een correcte administratie rondom sponsoring
 • Opzetten en begeleiden van sponsoractiviteiten binnen de vereniging

Op dit moment is Ton van Hooijdonk (Coördinator Communicatie & Sponsoring) het aanspreekpunt voor (bestaande) sponsoren. We zoeken dringend versterking!

Vind jij het leuk om sponsoren te werven, contacten met sponsors te onderhouden en heb jij ideeën voor de invulling van ons sponsorbeleid? Dan ben je bij deze ‘aangenomen’!


VACATURE: 2 jeugdcommissieleden

Voor de jeugdcommissie (JC) zijn wij op zoek naar 2 leden die samen met de bestaande leden de jeugdcommissie vormen. De JC is verantwoordelijk voor het aanbieden en ondersteunen van een zo aantrekkelijk mogelijk pakket van recreatieve activiteiten. De jaarlijks terugkerende activiteiten zijn de lesserstoernooien, het ouder-kind toernooi en het vriendjes-vriendinnetjes toernooi.


VACATURE: ondersteuner ledenadministratie

Voor de ledenadministratie zoeken wij iemand die de huidige ledenadministrateur (Marleen Blacquière) kan ondersteunen. Gedeeld werk is het halve werk!


VACATURE: Parkwachtcoördinator en parkwachten

Voor de parkwachtcommissie zijn wij op zoek naar een parkwachtcoördinator en drie parkwachten. De parkwachtcoördinator is het aanspreekpunt voor een bestaande groep met parkwachten. Hij/zij is verantwoordelijk voor het maken en naleven van de planning voor het gehele seizoen. Op deze manier zorgen we ervoor dat ons tennispark iedere avond wordt afgesloten (in het weekend wordt geopend en afgesloten) door de parkwachten.


VACATURE: Ballonhal commissie

Wij zijn op zoek naar een nieuwe lid voor de ballonhalcommissie. De ballonhalcommissie verzorgt de op- en afbouw van de ballonhal in oktober resp. maart van elk jaar (in samenwerking met Poly-Ned) en de verhuur/exploitatie ervan.


Ja, ik steek mijn handen uit de mouwen voor Ten Woude!

Dat vinden wij geweldig! Help onze vereniging b(l)oeiend te houden! Laat ons weten wie je bent, wat je wilt doen en wat je achtergrond is. Je kan mailen naar info@tenwoude.nl.

17