Instructie Verantwoord Alcohol schenken

Wat is het?

Onlangs heeft de Kantinecommissie het bardienstrooster voor 2016 bekend gemaakt (via nieuwsbrief, website en Facebook). Als jij meedoet aan de voorjaarscompetitie, draaien jij en je team ook bardienst. Je zorgt ervoor dat clubleden na het tennissen nog gezellig samen van een hapje en een drankje kunnen genieten. Maar dat brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) biedt barmedewerkers de kennis om op een goede manier met die verantwoordelijkheid om te gaan.

Alcoholgebruik door jongeren onder de zestien jaar, alcoholmisbruik, rijden onder invloed: Ten Woude wil dat hoe dan ook voorkomen. Bovendien schrijft de Drank- en Horecawet voor dat verenigingen die alcohol schenken en daarvoor een vergunning hebben (en die hebben wij), over gekwalificeerd barpersoneel moeten beschikken. Daarom ontwikkelde de KNLTB enkele jaren geleden in samenwerking met NOC*NSF en andere sportbonden de IVA. De IVA wordt gratis online aangeboden aan (potentiële) barmedewerkers.

Hoe werkt het?

In de IVA lees je wat een barvrijwilliger moet weten om verantwoord alcohol te kunnen schenken. Als je die informatie hebt gelezen en bekeken, wordt je kennis getoetst aan de hand van twintig vragen. Slaag je voor de toets, dan kan je direct je certificaat printen. Daarnaast wordt je nog een certificaat gemaild. Ten Woude houdt een registratie bij van gekwalificeerde barmedewerkers.

Hieronder staat beschreven hoe je dit certificaat kunt behalen. Het is niet moeilijk en het hoeft maar één keer. Pak je verantwoordelijkheid en kwalificeer jezelf!

Ga naar de website van NOC*NSF. Op deze website zie je een menu met 5 tabbladen. De eerste 2 tabbladen (‘Over IVA’ en ‘Voor wie’) dienen ter inleiding. Op het derde tabblad ‘Wat je moet weten’ staat in feite alle informatie die je nodig hebt om succesvol door de test te komen. Deze informatie is verdeeld in 4 onderdelen:

  • Feiten over alcohol
  • Alcohol en wetgeving
  • Voorkomen alcoholmisbruik
  • Nee-verkopen

Over elk van deze 4 onderdelen is een pagina met informatie opgenomen met wat korte filmpjes van 1 tot 3 minuten per filmpje. Neem deze pagina’s door. Afhankelijk van je leessnelheid kost dit je totaal ongeveer 20 minuten.

Daarna kun je op het vierde tabblad (‘Doe de test’) de test gaan maken. Voordat je die test daadwerkelijk maakt, wordt je gevraagd om je gegevens in te vullen. Daarbij is het van belang dat je bij het e-mailadres van de barverantwoordelijke kantinecommissie@tenwoude.nl invult (de naam van de vereniging is officieel HTV Ten Woude, en we zijn natuurlijk aangesloten bij de KNLTB). Bij de naam van de barverantwoordelijke vul je ‘Bert Rijpkema’ in. Het e-mailadres ondernemingsdossier kun je open laten.

Vervolgens kan je aan de test beginnen. Je krijgt 20 meerkeuzevragen waarvan je er tenminste 16 goed moet hebben.

Succes! En heel erg bedankt voor het invullen.

Sportieve groet,
namens de Kantinecommissie

Bert Rijpkema

 

like & deel:

Bardienstrooster 2016 bekend

Bardienstrooster voorjaar 2016 bekend

Elk jaar worden alle competitieteams ingedeeld om een week gezamenlijk de bar te bemannen. Bijgaand vind je de indeling van de bardienst voor het komende seizoen: bardienstrooster 2016. In dit rooster kan je zien wanneer jouw team ingedeeld staat. Zet het alvast in je agenda!

Er is bardienst op doordeweekse avonden. In competitie- of toernooiweekenden is er ook bardienst op zaterdag en zondag (overdag). Nadere informatie (over tijden en dergelijke) volgt nog.

Vragen? Zo snel mogelijk stellen!

Heb je vragen over het bardienstrooster? Stuur dan een mail naar de Kantinecommissie. Wacht daar niet te lang mee, want na de start van het seizoen (4 april) is dit rooster definitief!

Bardienstrooster najaar 2016 volgt

Voor het najaar is de bardienst nog niet helemaal ingevuld, omdat dit afhankelijk is van het aantal teams dat mee gaat doen aan de najaarscompetitie. Deze teams zullen dan uiteraard een tweede keer worden ingedeeld.

Nogmaals, vragen en opmerkingen graag zo spoedig mogelijk stellen per mail.

Sportieve groet,
namens de Kantinecommissie
Bert Rijpkema

 

like & deel:

Vrijwilligersmiddag Ten Woude

Afgelopen jaar is er door alle vrijwilligers weer veel werk verzet voor onze mooie tennisvereniging Ten Woude. Als blijk van dank voor jouw inzet als vrijwilliger nodigen wij jou en je partner graag uit voor een feestelijke vrijwilligersmiddag.

Wanneer: zondag 20 maart om 15.00 uur (tot ongeveer 17.30 uur)
Waar: clubhuis van Ten Woude

Verbinding

Dit jaar willen wij graag samen met jou en de andere vrijwilligers actief bezig zijn met de sport die ons verbindt. Daarnaast is er natuurlijk gelegenheid om nader kennis te maken met elkaar.
We beginnen om 15.00 uur met het huldigen van onze vrijwilligers van het jaar 2015. Spannend! Wie o wie worden het dit jaar?

Inspanning & ontspanning

Na de huldiging starten we een klein tennistoernooi. In de pauzes (en voor de niet-spelers) is er gelegenheid om deel te nemen aan een wijnproeverij. Deze wijnproeverij wordt verzorgd door Wijn & Wonen, onder leiding van Laura van den Akker. Ook voor de nodige hapjes wordt gezorgd.

Wij hopen deze middag jou op een sportieve en verrassende manier te bedanken voor je inzet gedurende het afgelopen seizoen. Tegelijkertijd doen we met elkaar energie op voor het seizoen dat voor ons ligt.

Opgeven

In verband met de organisatie horen wij graag of je wel of niet komt. Opgeven kan door een mailtje te sturen naar bestuur@tenwoude.nl. Doe dit uiterlijk 16 maart. Graag aangeven met hoeveel personen je komt en of je deelneemt aan het toernooitje.

Deze sportief-feestelijke middag wil je niet missen! Jij komt toch ook?
Tot 20 maart in ons clubhuis!

Hartelijke groet,
namens het bestuur van Ten Woude

Riek Nauta, voorzitter

 

like & deel:
ballonhal

Neerhalen ballonhal

Op 24 maart wordt de ballonhal afgebroken, het CIOS stelt weer leerlingen beschikbaar om ons te helpen! Groundsman Jan Vermeulen moet echter wel het nodige voorbereiden (waterzakken legen, netten verwijderen, etc.). Om de voorbereidingstijd zo kort mogelijk te houden, zijn we op zoek naar vrijwilligers die Jan op woensdag 23 maart bij de voorbereidingen willen helpen. Heb je tijd (ochtend, middag of hele dag) en zin om je handen uit de mouwen te steken? Dan ben je zeer welkom! Meld je even aan via ballonhal@tenwoude.nl.

like & deel:

Ten Woude collecteert voor Fonds Gehandicaptensport

In de week van 10 tot en met 16 april wordt er gecollecteerd voor Fonds Gehandicaptensport. Ten Woude doet dit jaar voor het eerst mee aan deze collecte!

Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport. Daarvoor werft zij financiële middelen.

Landelijke collecteweek

In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning nodig hebben. Sporten voor mensen met een handicap is nog steeds niet vanzelfsprekend. Het Fonds Gehandicaptensport heeft daarom de missie er voor te zorgen dat gehandicaptensport op een dag wel vanzelfsprekend is. Pas dan is de wedstrijd voor hen gewonnen.

Tijdens de landelijke collecteweek zetten gelukkig velen zich in om te collecteren voor de gehandicaptensport. Het doel is steeds zoveel mogelijk geld op te halen om zo sport voor iedereen met een handicap mogelijk te maken. Het vergt namelijk vaak kostbare aanpassingen aan sport- en spelmateriaal en de sportaccommodatie om als gehandicapte te kunnen sporten. Maar ook is er meestal extra begeleiding en speciaal vervoer noodzakelijk. Daar is geld voor nodig, veel geld. De collecte is voor Fonds Gehandicaptensport een grote bron van inkomsten.

Gehandicaptensport Ten Woude

Al een aantal jaren hebben wij een aanbod voor een groep G-tennissers. Met veel plezier spelen zij iedere week een uur tennis bij Ten Woude. Een aantal van deze spelers doet mee aan speciale toernooien. Dit jaar gaan we met vijf G-tennissers en vijf maatjes (vrijwilligers van Ten Woude) meedoen aan de Special Olympics Nationale Spelen in Nijmegen. Dit is een weekend evenement inclusief overnachting.

Help jij ons collecteren?

Om de kosten te beperken doet Ten Woude mee aan de collecte van het Fonds Gehandicapten. Wij mogen als vereniging een percentage van de collecte opbrengst behouden. Wij steunen zo de sporters met een handicap en gelijktijdig de vereniging!

Wij hebben wel jouw hulp nodig! Meld je aan als collectant en steun de G-tennissers. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Ellie Groot van de G-tenniscommissie.

IMG_0897

Meer informatie

Meer informatie over de collecteweek vind je op de website van Ten Woude.

Informatie over Fonds Gehandicaptensport vind je op www.fondsgehandicaptensport.nl.

like & deel:

Wervingsactie vrijwilligers succesvol!

Wervingsactie vrijwilligers succesvol

Van 12 t/m 18 oktober hebben bestuur en commissies zich ingezet voor het werven van nieuwe vrijwilligers. Onze actie heeft tot goede resultaten geleid en daar zijn we erg blij mee! Maar liefst 27 nieuwe vrijwilligers zorgen er samen met andere leden voor dat Ten Woude een levendige en b(l)oeiende club blijft.

Sterkere commissies

Zo is er bijvoorbeeld een geheel nieuwe en enthousiaste commissie gekomen voor het organiseren van de Clubkampioenschappen. Een evenement dat je niet meer wilt missen!
Er is ook een geheel nieuw Whoznext team, onder leiding van CIOS’er Lucian Hoogenboom. Whoznext organiseert voor onze jeugd van 12 t/m 18 jaar coole en leuke activiteiten.

Bert Rijpkema zal de coördinatie van de kantinecommissie op zich nemen. Kees Thomasson zal de Technische Commissie gaan voorzitten. De dames Katja Aberson, Marije Marcus en Marijke Aandeweg gaan de Worldtour helpen organiseren.

Voor de ballonhal zijn Henri Reitsma en Ronald Korporaal bereid gevonden de commissie gestalte te geven. De communicatiecommissie is uitgebreid met Maartje Landsman, Gerben Dijkstra en Aisha Krako. Ook het zo gezellige en drukbezochte 35+ toernooi zocht versterking. Deze commissie zoekt nog twee enthousiaste vrijwilligers.

Tot slot hebben vele leden zich aangemeld om ad hoc hand- en spandiensten te verrichten.

Wij bedanken alle (nieuwe) vrijwilligers voor de positieve reacties op de wervingsactie en we wensen iedereen veel succes en vooral plezier toe in zijn of haar (nieuwe) rol!

Bestuur zoekt nog leden

Binnen het bestuur hebben wij nog plaats voor nieuwe leden. Om de verhouding mannen/vrouwen in evenwicht te houden zoeken wij in eerste instantie naar mannelijke bestuurders. Heb jij interesse in een functie binnen het bestuur van Ten Woude? Meld je dan aan door te mailen naar bestuur@tenwoude.nl.

Check ook de nog openstaande vacatures en de actieve commissies van Ten Woude. Ook vrijwilliger worden? Meld je dan aan door te mailen naar bestuur@tenwoude.nl.

like & deel:

Aankondiging wervingsactie vrijwilligers

Help jij Ten Woude een b(l)oeiende vereniging te blijven? Van 12 t/m 18 oktober werven we vrijwilligers!

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het reilen en zeilen van onze tennisvereniging. Op dit moment vervullen te weinig vrijwilligers teveel taken. Taken verdelen over meerdere schouders is daarom wenselijk, zo niet noodzakelijk om een b(l)oeiende vereniging te blijven. In de praktijk blijkt het werven van vrijwilligers echter niet eenvoudig, daarom organiseren we nu een actie om actief vrijwilligers te werven.

Wat wij gaan doen

Van 12 t/m 18 oktober gaan we onze leden telefonisch benaderen om te vragen of zij iets voor onze club kunnen en willen betekenen. Daarnaast benaderen we ouders van onze jeugdleden persoonlijk als zij naast de baan hun kinderen aanmoedigen.

Wat jij kan doen

Onder onze leden is een schat aan kennis en expertise aanwezig. En hopelijk ook handen die helpen willen! Er zijn diverse vrijwilligersfuncties in te vullen bij de Technische Commissie (TC), Kantinecommissie (KC), 35+ commissie, Activiteitencommissie, Ballonhalcommissie, Sponsorcommissie en het bestuur.

Vooral het voortbestaan van de KC en TC is zorgelijk. Zonder KC geen bar en zonder TC geen competities. Als het ons NU niet lukt om voldoende vrijwilligers te werven en gaten op te vullen, dan moeten er andere maatregelen worden getroffen. Verhoging van de contributie is daarbij niet uitgesloten.

Direct aanmelden?

Is je interesse gewekt en wil je je gelijk aanmelden? Mail dan naar bestuur@tenwoude.nl. Doe dit ook wanneer je niet gebeld bent en je wel graag wat voor de club wil betekenen.

Meer informatie over de diverse vacatures en commissies is te vinden op onze website.

Wij steken graag samen met jou de handen uit de mouwen!

Volg ons ook op Facebook!

like & deel:

Vacature Coördinator kantinecommissie

Sjoerd Dijkstra zet zich al jarenlang met hart en ziel in voor de kantinecommissie van onze club. Recentelijk heeft hij aangegeven per 1 januari 2016 te willen stoppen met zijn rol als coördinator van de kantinecommissie. We vinden dit erg jammer en gaan een gouden kracht missen, maar wij respecteren zijn keuze.

Wij zoeken jou!

Ten Woude is per direct op zoek naar een nieuwe coördinator kantinecommissie, die de taken van Sjoerd kan overnemen. Als coördinator kantinecommissie stuur je je medecommissieleden aan (verdeling van taken) en ben je het aanspreekpunt voor onder andere leveranciers en vertegenwoordigers.

Op dit moment zijn ook Gretha de Ruiter, Siebe Homminga en Jannie Lageveen actief voor de kantinecommissie.

Interesse?

Wil jij je graag inzetten voor de club? Lijkt het je leuk om het reilen en zeilen rondom de kantine te coördineren? Stuur dan een mailtje naar bestuur@tenwoude.nl. De intentie is dat we zo snel mogelijk tot invulling overgaan, zodat Sjoerd de gelegenheid heeft om zijn opvolg(st)er in te werken.

Word jij onze nieuwe coördinator?

like & deel:
1 2 3