Ophalen KNLTB Ledenpas vanaf zaterdag 30 maart 2019

Vanaf zaterdag 30 maart a.s. kan je jouw nieuwe KNLTB Ledenpas ophalen in de kantine.

LET OP: Alle KNLTB Ledenpassen van betalende leden worden uitgegeven. Je contributie nog niet betaald? Wacht daar dan niet te lang meer mee! Zonder ledenpas kan je geen competitie spelen.

Nieuw: de meerjaren KNLTB ledenpas

De KNLTB streeft – samen met de bijna 1.700 tennisverenigingen – naar een zo duurzaam mogelijk tennisklimaat. Verenigingen worden gestimuleerd te verduurzamen en daar wil de KNLTB zelf ook een bijdrage aan leveren. Om die reden introduceert de bond dit jaar de meerjaren ledenpas: een pas die langer dan één jaar meegaat en waar dus ook geen jaartal meer op staat.

De opvallendste aanpassing ten opzichte van voorgaande ledenpassen is, naast het verdwijnen van het jaartal, het ontbreken van de speelsterktes. Vanaf 2019 geldt dan ook niet de ledenpas, maar het spelersprofiel op MijnKNLTB.nl als bewijs voor het lidmaatschap en jouw speelsterktes. Daarnaast heb je je ledenpas nog steeds nodig voor jouw bondsnummer en identificatie tijdens competities en toernooien.

Deze meerjaren ledenpas is 2 jaar geldig. Vergeet dus niet om aan het einde van het seizoen je pas goed te bewaren voor volgend jaar!

Meer info over de nieuwe meerjaren KNLTB Ledenpas vind je op knltb.nl.

like & deel:

Op jacht naar nieuwe leden!

Om dit jaar weer veel nieuwe jeugd- en volwassenleden te verwelkomen op onze vereniging organiseert Ten Woude i.s.m. onze trainers, Scoren Voor Gezondheid en basisscholen meerdere mogelijkheden om kennis te maken met tennis en onze tennisvereniging.
Ongeveer 1500 kinderen van verschillende basisscholen krijgen de komende weken schooltennis. Ook worden er weer Maak Kennis Met Tennis lessen voor jeugd en volwassenen gegeven.

Mocht jij familie, vrienden, buren en kennissen hebben die wellicht interesse hebben in tennissen op Ten Woude? Check de volgende data:

12 maart

schooltennis happening basisscholen gr. 3-5 in het racketcentrum

18 maart  van 15.00-16.00 uur

SPORTSNUFFELLES voor kinderen en hun ouders. (opgave: www.scorenvoorgezondheid.nl)

18 t/m 29 maart

schooltennis basisscholen gr 6-8 op Ten Woude

29 maart

VRIENDJE toernooi op Ten Woude

5 april vanaf 20.00 uur

OPEN-AVOND voor (toekomstige) nieuwe leden i.c.m. OPENINGS-TOSS voor volwassenen

Vanaf 1 april

Maak kennis Met Tennis lessen (3 tennislessen en 1 toernooi) voor jeugd en volwassenen. Info:

www.tennisschoolheerenven.nl

Voor eventuele vragen, kan je een mail sturen naar Patrice Berger

(patricedallinga@hotmail.com).


like & deel:

Nieuwe meerjaren KNLTB-pas

Ledenpas
In 2019 ontvangen verenigingen voor ieder actief lid een meerjaren ledenpas in plaats van de jaarlijkse ledenpas. In eerste instantie gaat het om een ledenpas met een geldigheid van twee jaar. Na deze periode wordt bekeken of de ledenpas in de toekomst langer geldig zal zijn.

Concreet betekent dit dat er voor 2019 weinig zal veranderen. Enkel het jaartal en de speelsterkte verdwijnen van de ledenpas. Dit laatste was voornamelijk van belang bij deelname aan competities en toernooien. Voor de competitie en toernooien zal voortaan gebruikt worden gemaakt van het (digitale) spelersprofiel in MijnKNLTB.

Actuele pasfoto
Voor de meerjaren ledenpas geldt dus ook dat de pasfoto twee jaar mee gaat. Het is daarom belangrijk voor leden dat er een actuele pasfoto op deze pas komt te staan. De overgang naar de nieuwe pas is hét moment om een actuele pasfoto aan te leveren in geval van een gedateerde foto op je pas of een ledenpas zonder pasfoto.

Hierbij het verzoek om eventueel nieuwe pasfoto’s bij voorkeur te uploaden via de KNLTB ClubApp. Mocht dit via de app om een of andere reden niet lukken, stuur dan vóór 25 januari as. een email met je digitale foto, naam en bondsnummer naar ledenadministratie@tenwoude.nl.
Let op: alleen pasfoto’s waarbij het gezicht herkenbaar in beeld is gebracht worden verwerkt!

like & deel:

Openingstoernooi senioren

Voor alle senioren wordt er op zaterdag 1 april a.s. van 14.00-17.00 uur een openingstoernooi georganiseerd.

Ideaal voor iedereen die weer lekker buiten wil tennissen en voor competitie spelers om al een beetje wedstrijdritme op gravel op te doen.

De bedoeling is om met name dubbels te spelen.

Opgave kan voor woensdag 29 maart individueel, door een e-mail te sturen naar patricedallinga@hotmail.com o.v.v. je voor- en achternaam en speelsterkte. Je mag altijd voorkeuren opgeven met wie je zou willen spelen!

like & deel:

Jaarkalender 2017

De nieuwe jaarkalender van 2017 staat inmiddels online.

Er staan voor de jeugd al op korte termijn leuke activiteiten gepland, zoals het ROGG Toernooi op 5 maart en het Magic Bowlen op 11 maart as. Start het nieuwe tennis seizoen goed, bekijk de kalender en geef je op!

Wijzigingen voorbehouden.

like & deel:

Contributie

Innen contributie verlaat

Onlangs hebben we laten weten dat het innen van de jaarcontributie omstreeks 25 januari 2017 plaats zal vinden. Het is ons echter nog niet gelukt om op deze dag de contributies te innen. Dit komt omdat we bezig zijn met de implementatie van een nieuw ledenadministratiesysteem van de KNLTB. De financiële module in dit systeem werkt nog niet. Om technische redenen wordt oplevering door de KNLTB steeds uitgesteld. Zodra we een goed werkend systeem hebben, vindt de inning van de contributies plaats.
like & deel:

Jaarlidmaatschap 2017

Ledenpas

Het jaarlidmaatschap is per 1 januari 2017 ingegaan. Dit betekent dat leden het recht hebben om te spelen van 1 januari tot en met 31 december. De nieuwe KNLTB ledenpasjes ontvangen we echter pas in maart van elk jaar (we geven de pasjes meestal uit op de Openingsdag; laatste zaterdag in maart/eerste zaterdag in april). Leden kunnen tot die tijd gewoon afhangen met de KNLTB ledenpas 2016. Nieuwe leden die nog geen pas hebben, mogen zonder pas tennissen totdat de nieuwe passen er zijn.

like & deel:

Jaarlidmaatschap HTV Ten Woude per 1-1-2017

Invoering jaarlidmaatschap per 1-1-2017

Donderdag 13 oktober 2016 vond de ingelaste Algemene Ledenvergadering plaats. Maar liefst 47 leden waren aanwezig! Deze avond is een aantal belangrijke beslissingen genomen ten aanzien van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de hoogte van de contributies. Beslissingen die allen betrekking hebben op de invoering van een speelrecht voor het hele jaar en daarmee de invoering van het jaarlidmaatschap.

Wijziging statuten

Allereerst is met een overgrote meerderheid van stemmen (45 voor, 2 tegen) het voorstel voor de statutenwijziging aangenomen. De wijziging betreft artikel 8 lid 5 van de Statuten.

De huidige versie luidt:
De contributie geeft een speelrecht dat loopt van één april tot en met dertig september; voor de periode van één oktober tot en met dertig maart kan een aparte contributie worden geheven.

De nieuwe versie wordt:
De contributie geeft een speelrecht dat loopt van één januari tot en met eenendertig december.

Wijziging contributie en entreegeld

Vervolgens heeft het bestuur van Ten Woude een voorstel gedaan om de contributie hierop aan te passen. Dit voorstel zag er als volgt uit:

Contributieverhoging

Voor nieuwe seniorenleden geldt dat zij entreegeld verschuldigd zijn à € 20,00.

Een meerderheid van de vergadering is het eens met het voorstel tot verhoging van de contributies met genoemde bedragen.

Wijziging Huishoudelijk Reglement

Om deze contributie ook te kunnen innen, dient het Huishoudelijk Reglement te worden gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op artikel 2. Een ruime meerderheid van de ALV stemde voor aanpassing van het HR.

Het te wijzigen deel in artikel 2 luidt nu:
De leden zijn verplicht de contributie voor het speelrecht van een april tot en met dertig september en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen vóór het desbetreffende verenigingsjaar.

Dit wordt:
De leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen aan het begin van het desbetreffende verenigingsjaar. De automatische incasso hiertoe zal ieder jaar op of omstreeks 25 januari plaatsvinden.

Jaarlidmaatschap

De positieve stemmen op de ALV en de gezamenlijk genomen beslissingen leiden ertoe dat HTV Ten Woude per 1 januari 2017 het jaarlidmaatschap (met het speelrecht voor een jaar) invoert.

Het jaarlidmaatschap:

  • zorgt voor gemak en eenvoud: één KNLTB ledenpas voor het hele jaar (alle vormen van lidmaatschap/trainingen/competities)
  • creëert en stimuleert all-year-tennis: leden kunnen het hele jaar op het park blijven tennissen
  • creëert op alle fronten een zuiverder beeld.

Vragen?

Heb je vragen over het jaarlidmaatschap? Schroom dan niet en neem contact op met het bestuur door te mailen naar bestuur@tenwoude.nl.

like & deel:

Aanvraag winterpas Ten Woude

Het winterseizoen staat alweer voor de deur en start 1 oktober (tot 1 april 2016). Wil je in de winter onbeperkt (blijven) tennissen, vergeet dan niet je winterpas aan te vragen! Volg je alleen tennislessen? Dan is een winterpas niet nodig.

Wat kost het en hoe kom ik eraan?

Voor leden: Junioren t/m 17 jaar: gratis (tot 19.00 uur). Senioren 18 jaar en ouder: € 65,00.
Voor niet-leden: Junioren t/m 17 jaar: € 30,00 (tot 19.00 uur). Senioren 18 jaar en ouder: € 85,00.

Maak het betreffende bedrag voor 1 oktober over op rekeningnummer NL87 RABO 0330 7514 17 ten name van HTV Ten Woude en vermeld hierbij je naam. Na ontvangst van je betaling kun je jouw winterpas afhalen uit het bakje bij het afhangbord op Ten Woude.

Let op! De winterpas wordt dus niet naar je toegestuurd.

Vragen?

Meer informatie over de winterpas lees je hier. Heb je vragen? Neem dan contact op met Werner Bosman.

like & deel:

Maak Kennis Met Tennis levert 48 nieuwe leden op!

De Maak Kennis Met Tennis lessen waren ook dit jaar weer een groot succes. Zo’n driekwart van de deelnemers is na de serie proeflessen doorgegaan en lid geworden van de club. Het heeft Ten Woude maar liefst 48 nieuwe leden opgeleverd! Hiervan zijn 15 senior en 33 junior.

Sinds enkele jaren bestaat Maak Kennis Met Tennis uit 4 lessen en een afsluitend toernooitje. Traditiegetrouw worden deze lessen in de maand april gegeven.

like & deel:
1 2