G-tennis

G-tennis bij HTV Ten Woude

Steeds meer mensen met een verstandelijke handicap ontdekken de G-tennissport.
De meeste G-tennissers zijn lid van een ‘gewone’ tennisvereniging of volgen daar tennislessen.
In Friesland wordt G-tennis op dit moment alleen beoefend in Burgum op initiatief van Talant Noordoost Friesland.

HTV ten Woude is dit jaar gestart met G-tennis.

Wat is G-tennis
G-tennis is tennis voor mensen met een verstandelijke handicap. Bij G-tennis staat   het plezier en enthousiasme voorop, het is goed voor de conditie en het verder ontwikkelen van motorische en sociale vaardigheden. Mensen met een verstandelijke handicap kunnen deelnemen aan aparte tennisactiviteiten.
G-tennissers die meedoen aan landelijke toernooien en evenementen worden d.m.v. periodieke individuele vaardigheidstests (divisioning) ingedeeld, waardoor iedereen op eigen niveau kan presteren. G-tennis is in 2004 als officiële sport toegelaten tot de Special Olympics evenementen. Dit betekende de doorbraak voor het zogenoemde G-tennis in ons land.

Waarom G-tennis
G-tennis levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de conditie en motorische
vaardigheden, het stimuleert het zelfvertrouwen en draagt bij aan een positief zelfbeeld en
individuele ontplooiing. G-tennis biedt mensen met een verstandelijke handicap
grote kansen. Zij kunnen in een gezellige en ontspannen sfeer op eigen niveau hun sport
beoefenen, hieraan vreugde beleven en met andere sporters hun vaardigheden en
vriendschap delen.
H TV ten Woude is zeer positief om G-tennis op te nemen in het aanbod van de vereniging.
Het bestuur staat achter de maatschappelijke waarde van G-tennis en de integratie van mensen met
een handicap binnen de tennisvereniging.

Kennismakingscursussen G-tennis bij TV Ten Woude
In samenwerking met Frysas, het Fries Steunpunt Aangepast Sporten (onderdeel van SPORT fryslân) zullen bij voldoende belangstelling een 2-tal kennismakingscursussen worden georganiseerd, één voor jeugd van de Mr. Duisterhoutschool en een cursus voor mensen vanuit woonvormen, arbeid en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke handicap. De kennismakingscursussen staan gepland voor mei en juni 2010.

Tennissers van HTV ten Woude die een steentje willen bijdragen en als vrijwilliger mee willen helpen bij het G-tennis kunnen zich melden bij Albert Kuipers (a.kuipers18@chello.nl) .

Meer informatie:
Frysas (Fries Steunpunt Aangepast Sporten) – Ellie Groot / e.groot@sportfryslan.nl / www.frysas.nl
of www.knltb.nl/g-tennis.

like & deel:
1 4 5 6