Jaarkalender 2017

De nieuwe jaarkalender van 2017 staat inmiddels online.

Er staan voor de jeugd al op korte termijn leuke activiteiten gepland, zoals het ROGG Toernooi op 5 maart en het Magic Bowlen op 11 maart as. Start het nieuwe tennis seizoen goed, bekijk de kalender en geef je op!

Wijzigingen voorbehouden.

like & deel:

Ballonhal blijft gesloten voor recreanten

Helaas hebben we tot op heden nog geen werkende dieselmotor. Dit betekent dat de ballonhal voor recreanten tot nader order gesloten blijft. Zodra de situatie verandert, zullen wij dit uiteraard zo snel mogelijk melden.

Uitgebreide informatie over het hoe en waarom lees je op de site van Tennisschool Heerenveen.

Naar verwachting zijn de kunstgrasbanen vanaf woensdag 1 februari weer bespeelbaar.

Onze excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,
Bestuur HTV Ten Woude

like & deel:

Bobsport-campagne

Ten Woude is Supporter van Bob

Met trots melden wij jou dat wij met Ten Woude Supporter van Bob zijn geworden! Wij zijn daarmee de eerste tennisvereniging en 1 van de 15 sportverenigingen in het noorden die voldoen aan de volgende vier eisen:

 • Wij hebben het Bobsport-promotieteam op bezoek gehad
 • Wij hebben een Bobsport-sponsorbord langs het veld geplaatst
 • De barvrijwilligers hebben een Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) gevolgd
 • Er zijn twee leidinggevenden met een verklaring Sociale Hygiëne (dit zijn Bert Rijpkema (kantinecoördinator) en Siebe Homminga).

Tijdens de ingelaste ALV op donderdag 13 oktober jl. heeft het bestuur uit handen van Ellie Groot namens Sport Fryslân een uniek Bobsport-bord ontvangen. Dit bord krijgt een mooi plekje in de kantine, zodat sporters en supporters kunnen zien dat Ten Woude supporter van Bob is. Ook staat Ten Woude als supporter van Bob vermeld op www.sportfryslan.nl.

Op zaterdag 20 februari jl. vond tijdens de wedstrijd SC Heerenveen – NEC de aftrap van de Bobsport-campagne 2016 in Friesland plaats. Voor de wedstrijd zijn door Bobsport-promotieteams 366 Bob-afspraken gemaakt. HTV Ten Woude was daar een van.

Het doel van de Bobsport-campagne is om het rijden onder invloed na het bezoek aan de sportkantine terug te dringen. Met de Bobsport-campagne willen Sport Fryslân, het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF), MF uitzendbureau, Platform Nuchtere Fries en Politie district Fryslân bij de sporters en supporters benadrukken dat het belangrijk is om een Bob te regelen, zodat de Bob zijn sportvrienden nuchter naar huis rijdt.

schermafbeelding-2016-11-29-om-08-21-20

like & deel:

Jaarlidmaatschap HTV Ten Woude per 1-1-2017

Invoering jaarlidmaatschap per 1-1-2017

Donderdag 13 oktober 2016 vond de ingelaste Algemene Ledenvergadering plaats. Maar liefst 47 leden waren aanwezig! Deze avond is een aantal belangrijke beslissingen genomen ten aanzien van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de hoogte van de contributies. Beslissingen die allen betrekking hebben op de invoering van een speelrecht voor het hele jaar en daarmee de invoering van het jaarlidmaatschap.

Wijziging statuten

Allereerst is met een overgrote meerderheid van stemmen (45 voor, 2 tegen) het voorstel voor de statutenwijziging aangenomen. De wijziging betreft artikel 8 lid 5 van de Statuten.

De huidige versie luidt:
De contributie geeft een speelrecht dat loopt van één april tot en met dertig september; voor de periode van één oktober tot en met dertig maart kan een aparte contributie worden geheven.

De nieuwe versie wordt:
De contributie geeft een speelrecht dat loopt van één januari tot en met eenendertig december.

Wijziging contributie en entreegeld

Vervolgens heeft het bestuur van Ten Woude een voorstel gedaan om de contributie hierop aan te passen. Dit voorstel zag er als volgt uit:

Contributieverhoging

Voor nieuwe seniorenleden geldt dat zij entreegeld verschuldigd zijn à € 20,00.

Een meerderheid van de vergadering is het eens met het voorstel tot verhoging van de contributies met genoemde bedragen.

Wijziging Huishoudelijk Reglement

Om deze contributie ook te kunnen innen, dient het Huishoudelijk Reglement te worden gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op artikel 2. Een ruime meerderheid van de ALV stemde voor aanpassing van het HR.

Het te wijzigen deel in artikel 2 luidt nu:
De leden zijn verplicht de contributie voor het speelrecht van een april tot en met dertig september en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen vóór het desbetreffende verenigingsjaar.

Dit wordt:
De leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen aan het begin van het desbetreffende verenigingsjaar. De automatische incasso hiertoe zal ieder jaar op of omstreeks 25 januari plaatsvinden.

Jaarlidmaatschap

De positieve stemmen op de ALV en de gezamenlijk genomen beslissingen leiden ertoe dat HTV Ten Woude per 1 januari 2017 het jaarlidmaatschap (met het speelrecht voor een jaar) invoert.

Het jaarlidmaatschap:

 • zorgt voor gemak en eenvoud: één KNLTB ledenpas voor het hele jaar (alle vormen van lidmaatschap/trainingen/competities)
 • creëert en stimuleert all-year-tennis: leden kunnen het hele jaar op het park blijven tennissen
 • creëert op alle fronten een zuiverder beeld.

Vragen?

Heb je vragen over het jaarlidmaatschap? Schroom dan niet en neem contact op met het bestuur door te mailen naar bestuur@tenwoude.nl.

like & deel:

Clubkampioenschappen

Ieder jaar organiseert HTV Ten Woude Clubkampioenschappen voor alle leden van de club. De gelegenheid om onderling krachten te meten met spelers met dezelfde speelsterkte. Tijdens de Clubkampioenschappen vervallen alle lessen, waardoor ook de lessende leden in de gelegenheid zijn om deel te nemen.

Clubkampioenschappen 2016 

In 2016 vinden de Clubkampioenschappen plaats van 27 juni tot en met 3 juli 2016 voor de jeugdleden en van 29 juni tot en met 2 juli 2016 voor de senioren. Het toernooi wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd door de nieuwe Clubkampioenschappen commissie. Met verschillende activiteiten voor jong en oud, zodat er naast het tennissen veel te beleven en te doen is op het park.

De finales worden gespeeld op zaterdag 2 juli vanaf 17.00 uur. Op dat zelfde moment wordt ook de barbecue ontstoken, waar alle leden voor € 7,50 p.p. van mee kunnen genieten. De avond wordt afgesloten met het huldigen van de kampioenen. Naast leuke prijzen krijgen alle kampioenen dit jaar voor het eerst ook een plek op een kampioenenposter die een centrale plaats in het clubhuis krijgt.

Kortom, een gezellige en sportieve week op ons mooie tennispark! Leuk! Schrijf je in via toernooi.nl en doe mee!

Wat moet je weten, oftewel… de spelregels!

Jeugd

 • Speeldata: 27 juni t/m 3 juli 2016
 • Inschrijven voor 17 juni 2016 via toernooi.nl
 • Deelname aan de enkel is verplicht. Deelname aan de dubbel is optioneel, met  maximaal 1 verhindering. Bij meer verhinderingen is alleen deelname aan de enkel  mogelijk.
 • Verhinderingen in het finaleweekend zijn niet toegestaan.
 • Jeugd Rood speelt enkeltoernooi op zaterdag 2 juli van 14.00-17.00 uur.
 • Jeugd Oranje, Groen en Geel spelen gedurende de week.
 • Wedstrijden starten doordeweeks vanaf 15.00 uur en op zaterdag en zondag vanaf 9.30 uur.
 • Finales zijn op zaterdag 2 juli met uitloop naar zondag 3 juli 2016.

Senioren

 • Speeldata: 29 juni t/m 2 juli 2016
 • Inschrijven voor 17 juni 2016 via toernooi.nl
 • Deelname aan maximaal twee categorieën, met in de tweede categorie slechts 1 verhinderingsdag. Bij meer verhinderingsdagen is slechts deelname aan 1 categorie mogelijk.
 • Verhinderingen in het finaleweekend zijn niet toegestaan.
 • Wedstrijden starten doordeweeks vanaf 19.30 uur en op zaterdag vanaf 9.30 uur.
 • In de voorrondes is de derde set een super tiebreak
 • Vanaf de halve finales is de derde set een volledige set
 • Finales zijn op zaterdagavond 2 juli 2016 vanaf 17.00 uur
 • Tijdens de finales is er een BBQ. De kosten voor de BBQ bedragen €7,50 p.p.
like & deel:

Beperkte vrijspeelmogelijkheden tijdens 35+ toernooi

Beperkt banen beschikbaar tijdens 35+ toernooi

Van 13 t/m 24 juni 2016 vindt het 30e Open 35+ toernooi van HTV Ten Woude plaats. Omdat gedurende dit toernooi maximaal 6 banen in gebruik zijn en omdat er op 6 banen les gegeven wordt, zijn er gedurende het toernooi helaas weinig mogelijkheden om vrij te spelen in de avonden. De knelpunten liggen voornamelijk op de maandag-, woensdag- en donderdagavonden.

like & deel:
1 2 3