‘Glow in the dark’ en ROGG toernooi

Toernooitjes 12 februari en 5 maart

Glow in the dark toernooi

Zondag 12 februari 2017 organiseert Tennisschool Heerenveen een Glow in the Dark event voor alle jeugdleden van HTV Ten Woude in de rackethal. Rood en oranje tennissers spelen van 13.00-15.00 uur, groen en geel van 15.00-17.00 uur. Kosten bedragen 10 euro per persoon. Opgeven kan via mailtje naar training@tenwoude.nl

Reminder: ROGG toernooi

Zoals eerder aangekondigd wordt er op zondag 5 maart as. een ROGG toernooi georganiseerd voor onze jeugdspelers. De opzet is ongeveer hetzelfde als bij de lesserstoernooien in de zomer. Dat betekent dat ieder niveau mee kan doen (ook als je pas net op tennis zit).  Ook jeugd van omliggende verenigingen is uitgenodigd. We hopen natuurlijk weer op een heleboel Ten Woude spelers voor dit toernooitje. Het is tevens een leuke voorbereiding voor de competitie die in het voorjaar start.
Het toernooi is niet heel geschikt voor middelbare scholieren die selectie spelen. Maar alle andere spelers kunnen zeker meedoen! Alle info is te vinden via deze link.

like & deel:

Jaarlidmaatschap 2017

Ledenpas

Het jaarlidmaatschap is per 1 januari 2017 ingegaan. Dit betekent dat leden het recht hebben om te spelen van 1 januari tot en met 31 december. De nieuwe KNLTB ledenpasjes ontvangen we echter pas in maart van elk jaar (we geven de pasjes meestal uit op de Openingsdag; laatste zaterdag in maart/eerste zaterdag in april). Leden kunnen tot die tijd gewoon afhangen met de KNLTB ledenpas 2016. Nieuwe leden die nog geen pas hebben, mogen zonder pas tennissen totdat de nieuwe passen er zijn.

like & deel:

Friese indoor kampioenschappen

Mooie resultaten Friese kampioenschappen

schermafbeelding-2016-12-14-om-11-27-35

De afgelopen paar weekenden stond voor een groot aantal jeugdspelers van Ten Woude in het teken van de Friese indoor kampioenschappen (DOJK Friesland). Er werden wedstrijden op hoog niveau gespeeld.

De spelers van Ten Woude hebben het uitstekend gedaan. Van de 44 prijswinnaars was meer dan de helft afkomstig van Tennisschool Heerenveen/Ten Woude. Een prestatie waar we ontzettend trots op zijn!

 

 

like & deel:

Ten Woude geregistreerd als Erkend Leerbedrijf

Ten Woude leidt vakmensen op

De Heerenveense Tennisvereniging Ten Woude is ook de komende vier jaar een ‘erkend leerbedrijf’. Daarmee blijven wij mbo-studenten opleiden in de praktijk.

Al geruime tijd werkt HTV Ten Woude met verschillende stagiaires. Dit zijn voornamelijk 3e en 4e jaars mbo-studenten van het CIOS in Heerenveen die hun tennisleraar 3 of 4 diploma willen halen. Gemiddeld lopen ze 8-10 uur per week stage onder begeleiding van onze gediplomeerde tennistrainers.

De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv).smb-beeldmerk Erkend leerbedrijf

Ten Woude onderstreept het belang van opleiden van nieuwe vakmensen. En daarom staan wij bij de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) geregistreerd als erkend leerbedrijf.

Wat betekent dit?

Als erkend leerbedrijf:

 • bieden wij de student een veilige leeromgeving met deskundige begeleiding en passende werkzaamheden. Zo leren ze het vak in de praktijk en hebben ze straks een betere kans op de arbeidsmarkt.
 • hebben wij een praktijkcoördinator aangesteld die de eisen van de opleiding kent en de taken van de stagiaires coördineert. De praktijkcoördinator is Patrice Berger-Dallinga.

Voordelen voor Ten Woude

Erkend leerbedrijf zijn biedt Ten Woude een aantal voordelen:

 • Opleiden is een leuke manier om leergierige en gemotiveerde arbeidskrachten in huis te halen.
 • Studenten hebben een frisse kijk op onze vereniging en nemen actuele kennis en nieuwe inzichten mee die belangrijk is voor een gezonde mix van jong en oud.
 • Studenten werken direct mee binnen onze vereniging. Zo hebben wij plezier van de extra handen van beginnende vakmensen op de werkvloer.
 • Studenten wisselen ervaringen met elkaar uit. Via hen kunnen wij onze aantrekkingskracht als b(l)oeiende tennisvereniging vergroten.

‘Erkend leerbedrijf’ is een titel waar wij trots op zijn!

Vragen?

Heb je vragen over de inhoud van dit bericht of wil je hier meer over weten? Of heb je vragen over de mbo-studenten van het CIOS die Ten Woude begeleidt? Neem dan contact op met Patrice Berger-Dallinga.

like & deel:

Bobsport-campagne

Ten Woude is Supporter van Bob

Met trots melden wij jou dat wij met Ten Woude Supporter van Bob zijn geworden! Wij zijn daarmee de eerste tennisvereniging en 1 van de 15 sportverenigingen in het noorden die voldoen aan de volgende vier eisen:

 • Wij hebben het Bobsport-promotieteam op bezoek gehad
 • Wij hebben een Bobsport-sponsorbord langs het veld geplaatst
 • De barvrijwilligers hebben een Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) gevolgd
 • Er zijn twee leidinggevenden met een verklaring Sociale Hygiëne (dit zijn Bert Rijpkema (kantinecoördinator) en Siebe Homminga).

Tijdens de ingelaste ALV op donderdag 13 oktober jl. heeft het bestuur uit handen van Ellie Groot namens Sport Fryslân een uniek Bobsport-bord ontvangen. Dit bord krijgt een mooi plekje in de kantine, zodat sporters en supporters kunnen zien dat Ten Woude supporter van Bob is. Ook staat Ten Woude als supporter van Bob vermeld op www.sportfryslan.nl.

Op zaterdag 20 februari jl. vond tijdens de wedstrijd SC Heerenveen – NEC de aftrap van de Bobsport-campagne 2016 in Friesland plaats. Voor de wedstrijd zijn door Bobsport-promotieteams 366 Bob-afspraken gemaakt. HTV Ten Woude was daar een van.

Het doel van de Bobsport-campagne is om het rijden onder invloed na het bezoek aan de sportkantine terug te dringen. Met de Bobsport-campagne willen Sport Fryslân, het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF), MF uitzendbureau, Platform Nuchtere Fries en Politie district Fryslân bij de sporters en supporters benadrukken dat het belangrijk is om een Bob te regelen, zodat de Bob zijn sportvrienden nuchter naar huis rijdt.

schermafbeelding-2016-11-29-om-08-21-20

like & deel:

Grote Clubactie

Jeugdleden Ten Woude actief in de Grote Clubactie!

Voor het eerst heeft Ten Woude dit jaar meegedaan aan de Grote Clubactie.

Van 1 oktober t/m 1 november hebben jeugdleden van onze vereniging loten verkocht voor de Grote Clubactie aan familie, kennissen en buren. De trekking is op 8 december a.s. en er zijn prachtige prijzen te winnen!

80% van ieder verkocht lot gaat naar Ten Woude. Dit heeft een opbrengst opgeleverd van 1003,20 euro. Doel is het vernieuwen van een mooi speeltoestel op ons park.

De jeugdleden konden zelf ook meedingen naar prijzen. De volgende jeugdleden hebben maar liefst 20 loten of meer verkocht: Thomas Huisman, Annemijn Venema, Santi Sturing, Jara Nijenhuis, Nyima Dekyi, Julian van de Laan, Binck Coret, Leonie Marcus, Matthijs Veenstra, Lieke Metz en Lotje ten Voorde! Zij verdienen hiermee een gratis pretparkkaartje, dagje Schiphol en/of ontvangen 65% korting op een artikel naar keuze in de Masita webshop!

Winnares van de meest verkochte loten is Lotje ten Voorde! Lotje heeft zelfs 33 loten verkocht! Zij heeft een gratis privé tennisles van één van onze toptrainers gewonnen!

img_0061

Namens het bestuur willen we alle jeugdleden die hebben meegeholpen loten te verkopen ontzettend bedanken voor hun inzet en we hopen dat ze zich ook volgend jaar  zo actief willen inzetten voor onze tennisvereniging!

Patrice Berger, coördinator Grote Clubactie HTV Ten Woude

 

like & deel:

Jaarlidmaatschap HTV Ten Woude per 1-1-2017

Invoering jaarlidmaatschap per 1-1-2017

Donderdag 13 oktober 2016 vond de ingelaste Algemene Ledenvergadering plaats. Maar liefst 47 leden waren aanwezig! Deze avond is een aantal belangrijke beslissingen genomen ten aanzien van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de hoogte van de contributies. Beslissingen die allen betrekking hebben op de invoering van een speelrecht voor het hele jaar en daarmee de invoering van het jaarlidmaatschap.

Wijziging statuten

Allereerst is met een overgrote meerderheid van stemmen (45 voor, 2 tegen) het voorstel voor de statutenwijziging aangenomen. De wijziging betreft artikel 8 lid 5 van de Statuten.

De huidige versie luidt:
De contributie geeft een speelrecht dat loopt van één april tot en met dertig september; voor de periode van één oktober tot en met dertig maart kan een aparte contributie worden geheven.

De nieuwe versie wordt:
De contributie geeft een speelrecht dat loopt van één januari tot en met eenendertig december.

Wijziging contributie en entreegeld

Vervolgens heeft het bestuur van Ten Woude een voorstel gedaan om de contributie hierop aan te passen. Dit voorstel zag er als volgt uit:

Contributieverhoging

Voor nieuwe seniorenleden geldt dat zij entreegeld verschuldigd zijn à € 20,00.

Een meerderheid van de vergadering is het eens met het voorstel tot verhoging van de contributies met genoemde bedragen.

Wijziging Huishoudelijk Reglement

Om deze contributie ook te kunnen innen, dient het Huishoudelijk Reglement te worden gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op artikel 2. Een ruime meerderheid van de ALV stemde voor aanpassing van het HR.

Het te wijzigen deel in artikel 2 luidt nu:
De leden zijn verplicht de contributie voor het speelrecht van een april tot en met dertig september en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen vóór het desbetreffende verenigingsjaar.

Dit wordt:
De leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen aan het begin van het desbetreffende verenigingsjaar. De automatische incasso hiertoe zal ieder jaar op of omstreeks 25 januari plaatsvinden.

Jaarlidmaatschap

De positieve stemmen op de ALV en de gezamenlijk genomen beslissingen leiden ertoe dat HTV Ten Woude per 1 januari 2017 het jaarlidmaatschap (met het speelrecht voor een jaar) invoert.

Het jaarlidmaatschap:

 • zorgt voor gemak en eenvoud: één KNLTB ledenpas voor het hele jaar (alle vormen van lidmaatschap/trainingen/competities)
 • creëert en stimuleert all-year-tennis: leden kunnen het hele jaar op het park blijven tennissen
 • creëert op alle fronten een zuiverder beeld.

Vragen?

Heb je vragen over het jaarlidmaatschap? Schroom dan niet en neem contact op met het bestuur door te mailen naar bestuur@tenwoude.nl.

like & deel:

Wintercompetitie bij Ten Woude

Onderlinge dubbelcompetitie

Gezellig en sportief door tennissen deze winter? Dat kan!

Vrijdagavond

Doe mee aan de onderlinge dubbel wintercompetitie op vrijdagavond tussen 19.00 – 22.30 uur!

Deze competitie is voor alle leden (dames en heren) van Ten Woude vanaf 18+.
Je speelt 70 minuten een dubbel- en/of een mix partij.

Naast sportiviteit staat ook gezelligheid hoog in het vaandel. Gezellig even na zitten met een hapje en een drankje.

Opgeven kan via het inschrijfformulier 2016-2017. Dit kan tot uiterlijk vóór 28 oktober.

Zondagochtend

Ook op zondagochtend van 10.00-12.00 uur wordt deze winter een onderlinge herencompetitie gehouden voor alle heren van Ten Woude (niveau 5,6,7,8).

Informatie en opgave via Rolf Warnaar (R.warnaar@me.com).

Winterpas

LET OP: Voor beide competities heb je een winterpas nodig om deel te kunnen nemen. Meer info over (de aanschaf van) de winterpas vind je hier.

like & deel:
1 4 5 6 7