Afsluiting Maak kennis met Tennis

De Maak Kennis met Tennis kids hebben hun kennismaking vorige week afgesloten met een leuk toernooitje op Ten Woude, in samenwerking met Tennisschool Heerenveen. Het was een geslaagde middag met veel enthousiaste kinderen!

like & deel:

Feestelijke afsluiting voorjaarscompetitie

AFSLUITING VOORJAARSCOMPETITIE MET BBQ
HULDIGING KAMPIOENEN

Op zondag 28 mei aanstaande organiseert HTV Ten Woude
een BBQ om de voorjaarscompetitie weer feestelijk afsluiten.

Natuurlijk huldigen we op dat moment ook de kampioenen!
Ook familie en vrienden zijn welkom!!!
 
Zondag 28 mei vanaf 16.00 uur BBQ
Tennispark Ten Woude
Huldiging Kampioenen om ongeveer 17.00 uur
 
Stuur uiterlijk woensdag 24 mei 
een mail naar thombloem@upcmail.nl
met de namen van de personen die naar de BBQ komen
zodat we de inkopen hierop af kunnen stemmen.
Kosten: € 7,50 per volwassene en € 5,- voor de jeugd. 

like & deel:

Clubkampioenschappen senioren van 8 t/m 10 juni 2017

Ten Woude clubkampioenschappen

Dit jaar worden van donderdag 8 juni t/m zaterdag 10 juni 2017 de clubkampioenschappen voor senioren gespeeld. Jij doet toch ook mee?
Op zaterdag sluiten we de kampioenschappen af met de finales en een lekkere barbecue! Een gezellig compact toernooi voor alle leden van Ten Woude, op alle niveaus!

Zorg ervoor dat de Ten Woude clubkampioenschappen voor senioren gezellig druk en aantrekkelijk zijn voor iedereen en meld je aan!

Aanmelden kan tot 30 mei a.s. via www.toernooi.nl voor enkelspel en/of dubbelspel.

like & deel:

Uitnodiging 50e Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van HTV Ten Woude nodigt al haar leden van harte uit voor de 50ste Algemene Ledenvergadering van de Heerenveense Tennisvereniging Ten Woude.

Datum: dinsdag 28 maart 2017
Tijd: 20.00 uur
Plaats: clubgebouw van de vereniging

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering van 13 oktober 2016
 4. Jaarverslagen van de diverse commissies
 5. Van de bestuurstafel
  verzoek aan de leden de aanschaf van een dieselmotor voor de ballonhal ter waarde van
  € 3.900,- goed te keuren
 6. Voorstel tot benoeming leden van verdienste: Jannie Lageveen en Siebe Homminga
  Op grond van artikel 4 lid 3 van de Statuten legt het bestuur aan de leden voor het besluit te nemen Jannie Lageveen en Siebe Homminga tot leden van verdienste te benoemen wegens hun bijzondere en langdurige inzet voor de vereniging.
 7. Jaarrekening 2016
 8. Verslag kascommissie
 9. Benoeming kascommissie
 10. Begroting 2017
 11. Vacatures en financiële gevolgen uitbesteding (gevolgd door een KORTE PAUZE)
 12. Bestuurswisselingen

Uittredend en niet herkiesbaar:

 • Ewald van der Werf
 • Marcella Rijkschroeff

Schema van aftreden:

 • 2018 – Patrice Berger
 • 2019 – Vanessa Focke
 • 2019 – Riek Nauta

Voorgestelde bestuursbenoeming:

 • Ton Van Hooijdonk coördinator communicatie & sponsoring
 • Monique Heidstra waarnemend penningmeester

Vacatures: zie voor nadere omschrijving tenwoude.nl/vacatures.

 1. Vrijwilligers van het jaar: Monique Heidstra en Werner Bosman
 2. Vaststelling van het Huishoudelijk Reglement op grond van artikel 19 van de statuten (bijlage 1)
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Vergaderstukken

Je kan de agenda en de achterliggende stukken downloaden (door erop te klikken):

Ter plaatse (tijdens de ALV) zullen geen extra stukken ter inzage liggen.

Tegenkandidaten voor de vacante bestuursfuncties kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij het bestuur melden. Bij voorkeur via bestuur@tenwoude.nl.

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid voor een hapje en een drankje.

Wij hopen jou op dinsdag 28 maart te mogen begroeten!

Namens het bestuur van HTV Ten Woude,
Riek Nauta, voorzitter

like & deel:

Jaarkalender 2017

De nieuwe jaarkalender van 2017 staat inmiddels online.

Er staan voor de jeugd al op korte termijn leuke activiteiten gepland, zoals het ROGG Toernooi op 5 maart en het Magic Bowlen op 11 maart as. Start het nieuwe tennis seizoen goed, bekijk de kalender en geef je op!

Wijzigingen voorbehouden.

like & deel:

MAGIC Bowling

Gezellige bowlingmiddag voor alle jeugdleden

Op zaterdag 11 maart as. van 17.00 uur tot 18.30 uur organiseren we een gezellige MAGIC bowlingmiddag (met onbeperkt drinken en patat) voor alle jeugdleden van HTV Ten Woude! Doe een tof wit shirt aan zodat je lekker opvalt (i.v.m. black light) en we maken er een te gekke middag van!
Kosten: € 6,50 p.p.
Aanvang: 17.00 uur in Bowlingcentrum, Heremaweg 20b in Heerenveen.
Opgave: vóór maandag 6 maart a.s. bij jc@tenwoude.nl m.v.v. naam en leeftijd.

Let op: VOL = VOL!

like & deel:

Contributie

Innen contributie verlaat

Onlangs hebben we laten weten dat het innen van de jaarcontributie omstreeks 25 januari 2017 plaats zal vinden. Het is ons echter nog niet gelukt om op deze dag de contributies te innen. Dit komt omdat we bezig zijn met de implementatie van een nieuw ledenadministratiesysteem van de KNLTB. De financiële module in dit systeem werkt nog niet. Om technische redenen wordt oplevering door de KNLTB steeds uitgesteld. Zodra we een goed werkend systeem hebben, vindt de inning van de contributies plaats.
like & deel:

Scoor munten voor je club bij Poiesz!

Weekaanbiedingen Jeugd Sponsor Actie bij Poiesz

Steun tennisvereniging Ten Woude supersnel met deze Super Jeugd Sponsor Aanbieding en Speciale Bakkerij Aanbieding. Koop deze aanbiedingen en doe de 10 en/of 15 Jeugd Sponsor Munten in de koker van onze vereniging bij de Poiesz supermarkt aan de Jister 11 (de Greiden) in Heerenveen. #PoieszJSA

like & deel:

Competitie voorjaar 2017

Indeling jeugd

De indeling voor de competitie van de jeugd is bekend. Deze is te vinden via de volgende link.
Over een aantal weken neemt de Technische Commissie contact met de teams op, zodat je weet hoe en wat met betrekking tot speeldata, wedstrijdvormen etc. De spelers die bovenaan staan bij het team, zijn de aanvoerders. Maar in overleg met je team mag je ook veranderen van aanvoerder. Communiceer dat in dat geval even naar Marijke Aandeweg en Kees Thomasson. Zij zijn van de TC.
Bij sommige zondag t/m 14 en t/m 17 teams (waar 1e klasse en hoofdklasse achter staat) én bij het 1e herenteam hebben we een hogere klasse aangevraagd dan waar we het team voor in konden schrijven. De klasse die bij je team staat, is dus de klasse waarvan we hopen dat jullie die gaan spelen. We weten nu nog niet zeker of we die klasse van de KNLTB daadwerkelijk krijgen. Dat weten we pas in maart.
Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, stuur dan een mailtje naar  training@tenwoude.nl
like & deel:

Jaarlidmaatschap 2017

Ledenpas

Het jaarlidmaatschap is per 1 januari 2017 ingegaan. Dit betekent dat leden het recht hebben om te spelen van 1 januari tot en met 31 december. De nieuwe KNLTB ledenpasjes ontvangen we echter pas in maart van elk jaar (we geven de pasjes meestal uit op de Openingsdag; laatste zaterdag in maart/eerste zaterdag in april). Leden kunnen tot die tijd gewoon afhangen met de KNLTB ledenpas 2016. Nieuwe leden die nog geen pas hebben, mogen zonder pas tennissen totdat de nieuwe passen er zijn.

like & deel:
1 2 3