Lid worden kan op elk gewenst moment gedurende het jaar. Je bent van harte welkom bij Heerenveense tennisvereniging Ten Woude! Nieuwe leden laten we natuurlijk niet aan hun lot over. De Nieuwe Leden Commissie begeleidt nieuwe leden bij de kennismaking met en binnen de club.

Contributie 2018

Op 1 januari 2017 is het jaarlidmaatschap ingevoerd. Het jaarlidmaatschap en bijbehorende contributie geeft een speelrecht dat loopt van 1 januari tot en met 31 december.
CategorieContributie in €
*Let op: je moet zelf doorgeven dat je in aanmerking wilt komen voor de maximale gezinscontributie. Dat kan alleen indien alle leden van het gezin woonachtig zijn op hetzelfde adres en de contributie van één rekeningnummer wordt geïncasseerd.
Jeugd t/m 11 jaar
- word je lid na 1 juli van lopend lidmaatschapsjaar:
€ 70,00
€ 40,00
Jeugd 12 t/m 17 jaar
- word je lid na 1 juli van lopend lidmaatschapsjaar:

€ 100,00
€ 60,00
Senioren 18 jaar en ouder

Word je later in het jaar lid, dan betaal je een gereduceerd tarief voor de resterende maanden van dat jaar:
- na 1 mei
- na 1 juli
- na 1 september
- na 1 november
€ 155,00


€ 120,00
€ 90,00
€ 60,00
€ 30,00
Vervolg op Maak Kennis Met Tennis - junioren€ 35,00
Vervolg op Maak Kennis Met Tennis - senioren€ 60,00
Maximale gezinscontributie*€ 400,00
Donateurs€ 30,00
G-tennis junior€ 45,00
G-tennis senior€ 60,00
Entreegeld (geldt alleen voor senioren)€ 20,00

Inschrijven

Je kan je als lid aanmelden door het lidmaatschapsformulier in te vullen. Met dit lidmaatschap heb je speelrecht van 1 januari t/m 31 december.

Let op! Vergeet niet je pasfoto te uploaden tijdens het invullen van het lidmaatschapsformulier. De pasfoto mailen mag ook naar ledenadministratie@tenwoude.nl (afmeting 300 x 400 pixels).

Automatische incasso

Doorlopende machtiging SEPA  –  Door je rekeningnummer (IBAN) in te vullen op het lidmaatschapsformulier, machtig je HTV Ten Woude om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om een bedrag van je rekening af te schijven en aan jouw bank om doorlopend een bedrag van je rekening af te schrijven wegens de jaarlijks verschuldigde contributie. De incasso zal op of omstreeks 25 januari van elk jaar plaatsvinden.

Als je het niet eens bent met deze afschrijving kan je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag jouw bank naar de voorwaarden.

Vragen?

Heb je vragen over het lidmaatschap? Neem dan contact op met de Ledenadministratie of de Nieuwe Leden Commissie.