Baanreglement

BAANREGLEMENT TENNISVERENIGING HTV TEN WOUDE

Algemeen
De toegang tot het tennispark is vrij voor alle leden van de vereniging. Het park heeft 8 gravelbanen en 4 kunstgrasbanen en is geopend van 08.00 uur tot 23.00 uur. In de periode tussen 1 oktober en 1 april zijn alleen de kunstgrasbanen toegankelijk en wel met de speciale ‘winterpas sleutel’. In de periode tussen 1 april en 1 oktober kan op alle banen vrij worden gespeeld, tenzij er bijzondere activiteiten zijn, zoals competitie, toernooien, uitwisselingen etc. Dit wordt op het digitale afhangbord kenbaar gemaakt.

Afhangregels
U bent verplicht voor het betreden van de baan middels uw pasje af te hangen op het digitale afhangbord. Bij het digitale afhangbord hangt de uitleg hoe men deze dient te gebruiken. Op dit afhangbord staan de baanindeling en de starttijden voor de te reserveren banen aangegeven. U mag alleen afhangen als alle spelers aanwezig zijn. De speeltijd voor enkelspel is 45 minuten. De speeltijd voor dubbelspel is 60 minuten. De speeltijden zijn in het afhangbord ingedeeld in een tijd-eenheden. Er mag worden doorgespeeld, totdat men wordt afgehangen. Indien men training krijgt, dan is het vooraf afhangen van een baan niet toegestaan. Indien alle gravelbanen worden bespeeld en er kunstgrasbanen vrij liggen, mag toch een gravelbaan worden afgeschreven als de speeltijd overschreden is. Baanonderhoud heeft altijd voorrang. Als de netten omlaag zijn mag er nooit gespeeld worden.

Trainingsbaan
Voor de training worden 2 banen gereserveerd, meestal baan 3 en 4. Incidenteel kunnen 4 banen voor de training worden gebruikt. In het digitale afhangbord staat aangegeven welke banen voor training zijn gereserveerd.

Competitie / Toernooien
Tijdens de competities en toernooien zullen er in principe tenminste 2 (kunstgras)banen beschikbaar zijn voor recreanten. Op het digitale afhangbord wordt aangegeven welke banen gereserveerd zijn voor competitie en welke banen er beschikbaar zijn voor de recreanten. In incidentele gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Beperkingen
Na 19.00 uur hebben seniorleden voorrang op juniorleden tot 12 jaar. Juniorleden tot 12 jaar mogen na 19.00 uur alleen afschrijven indien er een baan beschikbaar is. Ook mogen zij na 19.00 uur vriendelijk verzocht worden hun spel tussentijds te beëindigen. Juniorleden vanaf 12 jaar hebben dezelfde speelrechten als seniorleden. In het winterseizoen (winterpasleden) mogen jeugdleden tot en met 17 jaar alleen afschrijven indien er een baan beschikbaar is.

Pasjes
Er mag alleen gespeeld worden als men in het bezit is van een geldig KNLTB leden/wedstrijdpas van HTV Ten Woude. Deze pas is voorzien van een pasfoto. Nieuwe pasjes kunnen na betaling van de contributie worden afgehaald in de kantine, of na overleg bij een aangegeven bestuurs- of commissielid. Nieuwe leden en/of introducés kunnen met een tijdelijke pasje gebruik maken van de banen tot dat hun definitieve pasje beschikbaar is.

Betreden tennisbanen
Het betreden van de banen is alleen toegestaan in tenniskleding en met tennisschoeisel. Het is verboden om op de baan schoeisel met noppen te dragen. Het is verboden op de banen te roken of glaswerk mee te nemen.

Introduceren
Ieder lid is gerechtigd een niet lid te introduceren. Echter, alleen wanneer er ruimte is en dus niet op drukke tijden. Vraag achter de bar naar een introducé pasje. Kosten zijn € 2,50 per introducé. Een niet lid mag maximaal 5x per seizoen geïntroduceerd worden.Wanneer een lid een introducé meeneemt dient zij of hij de pas tweemaal door het afhangsysteem te halen om af te kunnen afhangen. Hiermee wordt de introducé aan de ledenpas gekoppeld.

Algemene parkregels
Fietsen dienen te worden geplaatst in de daarvoor bestemde rekken. Huisdieren dienen te zijn aangelijnd en mogen niet op de banen komen.

De vereniging is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen. Voor ongelukken en blessures ontstaan op het park of tijdens het spelen, is de vereniging evenmin aansprakelijk.

like & deel:
1 13 14 15