Instructie Verantwoord Alcohol schenken

Wat is het?

Onlangs heeft de Kantinecommissie het bardienstrooster voor 2016 bekend gemaakt (via nieuwsbrief, website en Facebook). Als jij meedoet aan de voorjaarscompetitie, draaien jij en je team ook bardienst. Je zorgt ervoor dat clubleden na het tennissen nog gezellig samen van een hapje en een drankje kunnen genieten. Maar dat brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) biedt barmedewerkers de kennis om op een goede manier met die verantwoordelijkheid om te gaan.

Alcoholgebruik door jongeren onder de zestien jaar, alcoholmisbruik, rijden onder invloed: Ten Woude wil dat hoe dan ook voorkomen. Bovendien schrijft de Drank- en Horecawet voor dat verenigingen die alcohol schenken en daarvoor een vergunning hebben (en die hebben wij), over gekwalificeerd barpersoneel moeten beschikken. Daarom ontwikkelde de KNLTB enkele jaren geleden in samenwerking met NOC*NSF en andere sportbonden de IVA. De IVA wordt gratis online aangeboden aan (potentiële) barmedewerkers.

Hoe werkt het?

In de IVA lees je wat een barvrijwilliger moet weten om verantwoord alcohol te kunnen schenken. Als je die informatie hebt gelezen en bekeken, wordt je kennis getoetst aan de hand van twintig vragen. Slaag je voor de toets, dan kan je direct je certificaat printen. Daarnaast wordt je nog een certificaat gemaild. Ten Woude houdt een registratie bij van gekwalificeerde barmedewerkers.

Hieronder staat beschreven hoe je dit certificaat kunt behalen. Het is niet moeilijk en het hoeft maar één keer. Pak je verantwoordelijkheid en kwalificeer jezelf!

Ga naar de website van NOC*NSF. Op deze website zie je een menu met 5 tabbladen. De eerste 2 tabbladen (‘Over IVA’ en ‘Voor wie’) dienen ter inleiding. Op het derde tabblad ‘Wat je moet weten’ staat in feite alle informatie die je nodig hebt om succesvol door de test te komen. Deze informatie is verdeeld in 4 onderdelen:

 • Feiten over alcohol
 • Alcohol en wetgeving
 • Voorkomen alcoholmisbruik
 • Nee-verkopen

Over elk van deze 4 onderdelen is een pagina met informatie opgenomen met wat korte filmpjes van 1 tot 3 minuten per filmpje. Neem deze pagina’s door. Afhankelijk van je leessnelheid kost dit je totaal ongeveer 20 minuten.

Daarna kun je op het vierde tabblad (‘Doe de test’) de test gaan maken. Voordat je die test daadwerkelijk maakt, wordt je gevraagd om je gegevens in te vullen. Daarbij is het van belang dat je bij het e-mailadres van de barverantwoordelijke kantinecommissie@tenwoude.nl invult (de naam van de vereniging is officieel HTV Ten Woude, en we zijn natuurlijk aangesloten bij de KNLTB). Bij de naam van de barverantwoordelijke vul je ‘Bert Rijpkema’ in. Het e-mailadres ondernemingsdossier kun je open laten.

Vervolgens kan je aan de test beginnen. Je krijgt 20 meerkeuzevragen waarvan je er tenminste 16 goed moet hebben.

Succes! En heel erg bedankt voor het invullen.

Sportieve groet,
namens de Kantinecommissie

Bert Rijpkema

 

like & deel:
foto van jeugdige tennisspelers op het gemeenteplein

Tennissen op het Gemeenteplein, kom jij ook?

Tennissen op het Gemeenteplein

Op zaterdag 19 maart worden er drie minitennisbanen op het Gemeenteplein uitgezet. Tussen 13.00 en 16.00 uur promoten trainers, stagiaires en jeugdleden van Ten Woude actief het spel én de club met als doel: het werven van nieuwe leden. Winkelend publiek wordt gemotiveerd om mee te doen. Kom je ook kijken hoe dat gaat? Of beter zelfs, kom je mee tennissen?

Waar moet je zijn op 19 maart?  Op het Gemeenteplein, tussen 13.00 en 16.00 uur.  Zie je daar!

like & deel:

Bardienstrooster 2016 bekend

Bardienstrooster voorjaar 2016 bekend

Elk jaar worden alle competitieteams ingedeeld om een week gezamenlijk de bar te bemannen. Bijgaand vind je de indeling van de bardienst voor het komende seizoen: bardienstrooster 2016. In dit rooster kan je zien wanneer jouw team ingedeeld staat. Zet het alvast in je agenda!

Er is bardienst op doordeweekse avonden. In competitie- of toernooiweekenden is er ook bardienst op zaterdag en zondag (overdag). Nadere informatie (over tijden en dergelijke) volgt nog.

Vragen? Zo snel mogelijk stellen!

Heb je vragen over het bardienstrooster? Stuur dan een mail naar de Kantinecommissie. Wacht daar niet te lang mee, want na de start van het seizoen (4 april) is dit rooster definitief!

Bardienstrooster najaar 2016 volgt

Voor het najaar is de bardienst nog niet helemaal ingevuld, omdat dit afhankelijk is van het aantal teams dat mee gaat doen aan de najaarscompetitie. Deze teams zullen dan uiteraard een tweede keer worden ingedeeld.

Nogmaals, vragen en opmerkingen graag zo spoedig mogelijk stellen per mail.

Sportieve groet,
namens de Kantinecommissie
Bert Rijpkema

 

like & deel:

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt je van harte uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen in het clubhuis van Ten Woude.

Datum: woensdag 23 maart 2016
Tijd: 20.00 uur
Plaats: clubhuis Ten Woude

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Goedkeuring en vaststelling verslag ALV van 6 oktober 2015
 4. Jaarverslagen van de diverse commissies
 5. Jaarverslag van het bestuur
 6. Jaarrekening
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming kascommissie
 9. Begroting 2016
 10. Bestuursmutatie
  aftredend en niet herkiesbaar: Bob Dijksma en Tineke Müller
  voordracht nieuw bestuurslid: Ewald van der Werf
  vacature penningmeester
  vacature algemeen bestuurslid
 11. Van de bestuurstafel
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

De jaarrekening van 2015 + de begroting van 2016 download je hier. Op verzoek kan je de financiële stukken opvragen bij de penningmeester, Tineke Müller, tel.nr. 0513-552447 of per e-mail via penningmeester@tenwoude.nl.

Tegenkandidaten voor de vacante bestuursfuncties kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij het bestuur melden.

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid voor een borrel.

Namens het bestuur van HTV Ten Woude,
Riek Nauta, voorzitter

 

like & deel:
tennisbal tussen violen

Inschrijven zomertrainingen van start

Schrijf je in voor de zomertrainingen!

Nog vier weekjes wintertraining en dan starten de zomertrainingen alweer bij Ten Woude. Je kan je inmiddels inschrijven via de website van de Tennisschool Heerenveen.
Op maandag 28 maart wordt gestart met de het maken van de groepsindelingen. Dus wil je verzekerd zijn van een trainingsplekje, zorg er dan voor dat je je voor deze datum inschrijft! Zit je in de selectie? Dan is opnieuw inschrijven niet nodig.

like & deel:

Feestelijke openingsdag op 2 april

De start van het nieuwe tennisseizoen

Op zaterdag 2 april van 13.30-18.00 uur starten we het nieuwe tennisseizoen met een feestelijke openingsdag voor alle Ten Woude leden en potentiële nieuwe leden!

Met een sportief programma voor jong en oud: een Openingstoenooi voor volwassenen en een Vriendjes- en vriendinnetjestoernooi voor (rood/oranje) kinderen. Daarnaast kunnen de kinderen zich de hele middag lekker uitleven op het springkussen.

Ook kunnen alle Ten Woude leden hun KNLTB spelerspas ophalen in de kantine. En alle aanvoerders van de competitieteams kunnen de competitieformulieren en ballen ophalen, want ook de voorjaarscompetitie gaat in april weer van start!

Aan het eind van de middag staan een heerlijke borrel en lekkere hapjes klaar om de dag gezamelijk af te sluiten en te proosten op een nieuw sportief tennisseizoen!

Programma

13.30-17.00 uur: Afhalen KNLTB pasjes
13.30-17.00 uur: Afhalen competitieformulieren en ballen + betalen competitiegeld
13.30-16.30 uur: Openingstoernooi voor alle volwassenen
14.30-17.00 uur: Vriendjes- en vriendinnetjestoernooi voor alle rood/oranje kinderen
16.00-17.30 uur: Borrel en hapjes

Opgave voor het Openingstoernooi voor volwassenen:

voor 30 maart a.s. via patricedallinga@hotmail.com, o.v.v. voor-, achternaam en speelsterkte.
Aanvang: 13.30 uur.

Opgave voor het Vriendjes- en vriendinnetjestoernooi:

voor 30 maart a.s. via training@tenwoude.nl o.v.v. voor- en achternaam jeugdlid en vriendje of vriendinnetje en of jouw zoon/dochter ROOD of ORANJE speelt.
Aanvang: 14.30 uur.

Meer informatie over het Vriendjes- en vriendinnetjestoernooi vind je op de website van Tennisschool Heerenveen.

like & deel:

Vrijwilligersmiddag Ten Woude

Afgelopen jaar is er door alle vrijwilligers weer veel werk verzet voor onze mooie tennisvereniging Ten Woude. Als blijk van dank voor jouw inzet als vrijwilliger nodigen wij jou en je partner graag uit voor een feestelijke vrijwilligersmiddag.

Wanneer: zondag 20 maart om 15.00 uur (tot ongeveer 17.30 uur)
Waar: clubhuis van Ten Woude

Verbinding

Dit jaar willen wij graag samen met jou en de andere vrijwilligers actief bezig zijn met de sport die ons verbindt. Daarnaast is er natuurlijk gelegenheid om nader kennis te maken met elkaar.
We beginnen om 15.00 uur met het huldigen van onze vrijwilligers van het jaar 2015. Spannend! Wie o wie worden het dit jaar?

Inspanning & ontspanning

Na de huldiging starten we een klein tennistoernooi. In de pauzes (en voor de niet-spelers) is er gelegenheid om deel te nemen aan een wijnproeverij. Deze wijnproeverij wordt verzorgd door Wijn & Wonen, onder leiding van Laura van den Akker. Ook voor de nodige hapjes wordt gezorgd.

Wij hopen deze middag jou op een sportieve en verrassende manier te bedanken voor je inzet gedurende het afgelopen seizoen. Tegelijkertijd doen we met elkaar energie op voor het seizoen dat voor ons ligt.

Opgeven

In verband met de organisatie horen wij graag of je wel of niet komt. Opgeven kan door een mailtje te sturen naar bestuur@tenwoude.nl. Doe dit uiterlijk 16 maart. Graag aangeven met hoeveel personen je komt en of je deelneemt aan het toernooitje.

Deze sportief-feestelijke middag wil je niet missen! Jij komt toch ook?
Tot 20 maart in ons clubhuis!

Hartelijke groet,
namens het bestuur van Ten Woude

Riek Nauta, voorzitter

 

like & deel:

Wervingsactie vrijwilligers succesvol!

Wervingsactie vrijwilligers succesvol

Van 12 t/m 18 oktober hebben bestuur en commissies zich ingezet voor het werven van nieuwe vrijwilligers. Onze actie heeft tot goede resultaten geleid en daar zijn we erg blij mee! Maar liefst 27 nieuwe vrijwilligers zorgen er samen met andere leden voor dat Ten Woude een levendige en b(l)oeiende club blijft.

Sterkere commissies

Zo is er bijvoorbeeld een geheel nieuwe en enthousiaste commissie gekomen voor het organiseren van de Clubkampioenschappen. Een evenement dat je niet meer wilt missen!
Er is ook een geheel nieuw Whoznext team, onder leiding van CIOS’er Lucian Hoogenboom. Whoznext organiseert voor onze jeugd van 12 t/m 18 jaar coole en leuke activiteiten.

Bert Rijpkema zal de coördinatie van de kantinecommissie op zich nemen. Kees Thomasson zal de Technische Commissie gaan voorzitten. De dames Katja Aberson, Marije Marcus en Marijke Aandeweg gaan de Worldtour helpen organiseren.

Voor de ballonhal zijn Henri Reitsma en Ronald Korporaal bereid gevonden de commissie gestalte te geven. De communicatiecommissie is uitgebreid met Maartje Landsman, Gerben Dijkstra en Aisha Krako. Ook het zo gezellige en drukbezochte 35+ toernooi zocht versterking. Deze commissie zoekt nog twee enthousiaste vrijwilligers.

Tot slot hebben vele leden zich aangemeld om ad hoc hand- en spandiensten te verrichten.

Wij bedanken alle (nieuwe) vrijwilligers voor de positieve reacties op de wervingsactie en we wensen iedereen veel succes en vooral plezier toe in zijn of haar (nieuwe) rol!

Bestuur zoekt nog leden

Binnen het bestuur hebben wij nog plaats voor nieuwe leden. Om de verhouding mannen/vrouwen in evenwicht te houden zoeken wij in eerste instantie naar mannelijke bestuurders. Heb jij interesse in een functie binnen het bestuur van Ten Woude? Meld je dan aan door te mailen naar bestuur@tenwoude.nl.

Check ook de nog openstaande vacatures en de actieve commissies van Ten Woude. Ook vrijwilliger worden? Meld je dan aan door te mailen naar bestuur@tenwoude.nl.

like & deel:

Aankondiging wervingsactie vrijwilligers

Help jij Ten Woude een b(l)oeiende vereniging te blijven? Van 12 t/m 18 oktober werven we vrijwilligers!

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het reilen en zeilen van onze tennisvereniging. Op dit moment vervullen te weinig vrijwilligers teveel taken. Taken verdelen over meerdere schouders is daarom wenselijk, zo niet noodzakelijk om een b(l)oeiende vereniging te blijven. In de praktijk blijkt het werven van vrijwilligers echter niet eenvoudig, daarom organiseren we nu een actie om actief vrijwilligers te werven.

Wat wij gaan doen

Van 12 t/m 18 oktober gaan we onze leden telefonisch benaderen om te vragen of zij iets voor onze club kunnen en willen betekenen. Daarnaast benaderen we ouders van onze jeugdleden persoonlijk als zij naast de baan hun kinderen aanmoedigen.

Wat jij kan doen

Onder onze leden is een schat aan kennis en expertise aanwezig. En hopelijk ook handen die helpen willen! Er zijn diverse vrijwilligersfuncties in te vullen bij de Technische Commissie (TC), Kantinecommissie (KC), 35+ commissie, Activiteitencommissie, Ballonhalcommissie, Sponsorcommissie en het bestuur.

Vooral het voortbestaan van de KC en TC is zorgelijk. Zonder KC geen bar en zonder TC geen competities. Als het ons NU niet lukt om voldoende vrijwilligers te werven en gaten op te vullen, dan moeten er andere maatregelen worden getroffen. Verhoging van de contributie is daarbij niet uitgesloten.

Direct aanmelden?

Is je interesse gewekt en wil je je gelijk aanmelden? Mail dan naar bestuur@tenwoude.nl. Doe dit ook wanneer je niet gebeld bent en je wel graag wat voor de club wil betekenen.

Meer informatie over de diverse vacatures en commissies is te vinden op onze website.

Wij steken graag samen met jou de handen uit de mouwen!

Volg ons ook op Facebook!

like & deel:

Tim Koster en Eva Aberson winnen Sutherland Cup 2015

De Sutherland Cup 2015 is gewonnen door Tim Koster (14) en Eva Aberson (8)! Van harte gefeliciteerd!

21571398069_069953ee96_oTim Koster is het afgelopen jaar enorm vooruit gegaan met z’n tennis. Hij heeft hiermee ook de nodige prijzen gewonnen. Maar Tim is met name opgevallen omdat hij zich altijd wil inzetten voor de vereniging. Bij alle activiteiten die georganiseerd worden voor de vereniging wil hij meedoen, maar ook zelf een actieve bijdrage leveren qua organisatie, ondersteuning etc. Tim is een voorbeeld van een jeugdlid dat een vereniging als Ten Woude goed kan gebruiken!

Eva Aberson is ondanks haar jonge leeftijd een enorm gedreven speelster. Zij heeft dit jaar een enorme progressie geboekt omdat zij altijd heel erg gefocused met haar tennis bezig is. De trainers loven haar talent, inzet en met name haar gedrevenheid.

Eh.. Sutherland Cup, wat is dat?

De Sutherland Cup is een aanmoedigingsprijs voor de jeugspeler(ster) van Ten Woude die in het afgelopen jaar is opgevallen door sportief gedrag, inzet voor de vereniging of door goede prestaties.

like & deel:
1 11 12 13 14 15 16