Reminder! Inschrijving 35+ toernooi

Jij doet toch zeker ook mee? Wacht dan niet met inschrijven, tot  24.00 uur op 23 mei heb je nog de mogelijkheid!

Het 35+ toernooi

Heb je voor dubbelspel een speelsterkte van 5, 6, 7, 8 of 9 én ben je 35 jaar of ouder dan kun je meedoen aan het toernooi. Er wordt gespeeld in de onderdelen GD, HD en DD. Je kunt je inschrijven via de toernooikalender op www.toernooi.nl. Daar kun je ook de bijzondere wedstrijdbepalingen bekijken.

Wanneer?

Het toernooi is van maandag 8 tot en met vrijdag 19 juni. Op zaterdag 13 juni is er traditiegetrouw een barbecue voor alle deelnemers met muzikale omlijsting van onze huisband. We maken er weer een bijzonder en gezellig toernooi van en we hopen dat jij erbij bent!

Meer info

Uitgebreide informatie over het 35+ toernooi vind je op de webpagina van dit toernooi.

like & deel:

Sleepover groot succes!

Op 7 en 8 mei vond het ‘Sleepover Mei Spektakel‘ plaats op Ten Woude. Dit was een groot succes! Er werd door kinderen vanaf groep 5 op de basisschool t/m eerste klas middelbare school deelgenomen aan leuke (tennis) activiteiten en er werd natuurlijk overnacht in het clubhuis. De kinderen gingen vrijdag middag voldaan naar huis na een zeer geslaagd clubkamp!

Een kleine fotoimpressie:

sleepover4

En nu echt allemaal slapen!

sleepover3

Dolle boel in het clubhuis!

sleepover2

Gezamenlijk een hapje eten

 

 

like & deel:

Geef je op voor de najaarscompetitie!

Najaarscompetitie

Nog even en dan is de voorjaarscompetitie achter de rug. Wil je competitie blijven spelen? Schrijf  je dan voor 25 mei 2015  in voor de najaarscompetitie. Selecteer de gewenste competitie en vul alle namen en bondsnummers in van de spelende leden in het team. Net als de najaarscompetitie van 2014 bestaat de competitie dit jaar weer uit een volledige 7 weekse competitie.
We zien je aanmelding graag tegemoet!

Kosten

De kosten voor deelname aan de competitie zijn gelijk aan de deelname aan de voorjaarscompetitie. Te weten 100,- per team.

Mogelijkheden

Bekijk alle inschrijfmogelijkheden-van-de-najaarscompetitie-2015, de KNLTB heeft ze voor je op een rijtje gezet.

Speeldagen

speeldagen

 

Wijzigingen tav 2014

wijzigingen

 

Boetes

Voor het terugtrekken van ingeschreven teams wordt door de KNLTB boetes berekend. Deze boetes dienen door het teruggetrokken team te worden voldaan. Ook de boetes voor het te laat invoeren van competitie uitslagen gedurende de competitie worden aan de betreffende teams doorberekend.

Vragen en  opmerkingen

Voor vragen en opmerkingen kunt je terecht bij technischecommissie@tenwoude.nl

like & deel:

Ten Woude op het Gemeenteplein in Heerenveen

Op zaterdag 21 maart van 13.30-16.00 uur promoten de trainers en een aantal jeugdleden van Ten Woude de tennissport op het Gemeenteplein in Heerenveen. Er worden twee mini tennisbaantjes uitgezet en al spelenderwijs worden kinderen enthousiast gemaakt voor tennis. De trainers geven een tennisles weg en natuurlijk zal ook de Open Dag op zaterdag 28 maart onder de aandacht gebracht worden.

Nieuwsgierig geworden? Kom zaterdagmiddag gezellig langs!

like & deel:

Bardienstrooster 2013

Pak je agenda en noteer alvast de week waarin jij en je teamgenoten kantinedienst hebben. In bijgaand schema vind je in welke week jullie zijn ingedeeld.

Bardienstrooster seizoen 2013

 

like & deel:

Nieuwsbericht: Onderlinge wintercompetitie

In overleg met het bestuur vindt de onderlinge wintercompetitie 6/7 en 8/9 op donderdagavond van 19.30 – 21.00 uur plaats. Zolang het weer het toelaat, wordt daarvoor baan 1 gebruikt. Wanneer baan 1 niet meer bespeelbaar is, wordt uitgeweken naar baan 10.

like & deel:

Beperkte beschikbaarheid banen recreanten

Door het grote aantal inschrijvingen voor de wintertrainingen is er op een aantal avonden helaas een beperkte mogelijkheid voor recreanten om vrij te spelen op de kunstgrasbanen.

Dit betreft de volgende tijdstippen:

Op maandagavond van 19.30 – 20.30 wordt er op 4 banen getraind en tussen 20.30 – 21.30 op 3 banen.

Op dinsdagavond en woensdagavond wordt er van 20.00 – 21.00 uur op 4 banen getraind. 

Indien de weersomstandigheden het toelaten kan er worden uitgeweken naar de gravelbanen. Echter, indien de gravelbanen niet bespeelbaar zijn, kan dit wel tot problemen leiden aangezien er op de genoemde tijdstippen dan geen recreatiebanen beschikbaar zijn. 

Er wordt door het bestuur en de trainers actief gezocht naar een oplossing voor bovengenoemde situatie. Tot op heden is een werkbare oplossing helaas nog niet gevonden. Het bestuur van Ten Woude betreurt de overlast die gepaard gaat met het ‘succes’ van de trainingen.

like & deel:

Commissies

 

Nieuwe leden commissie

is aanspreekpunt voor nieuwe leden en begeleidt ze bij hun kennismaking met de club.

Berber Woudstra voorzitter
Siebe Homminga
Annie Edens

Contact? Mail naar berberwoudstra@yahoo.com.

 

Financiële commissie

behartigt samen met de penningmeester alle financiële zaken binnen de vereniging en is tevens verantwoordelijk voor het samenstellen van de jaarrekening. De kascommissie controleert de financiële administratie van de vereniging.

Monique Heidstra financiële commissie
Vacature kascommissie

 

Technische commissie

is verantwoordelijk voor het technische beleid binnen de vereniging. Zij begeleidt de competitie, de training en de clubkampioenschappen en heeft de verantwoordelijkheid over het baanreglement en het afhangsysteem. Ook de samenstelling van de seizoenskalender behoort tot haar takenpakket.

Contact? Mail technischecommissie@tenwoude.nl

Daan Coret voorzitter  en contact trainers
Ewald van der Werf senioren zaterdag- en doordeweekse competitie(s)
Gert-Jan Abresch senioren zaterdag- en doordeweekse competitie(s)
Janwillem Bethlehem diverse ondersteunende taken
Colin Hennevelt senioren zondagcompetitie
Lennard Kloosterman jeugd
Henderika Hylkema – van der SchaarStefan Speelman jeugd

 

Parkcommissie

is verantwoordelijk voor het totale parkbeheer inclusief gebouwen. Het aanstellen van de parkwachten valt onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de parkcommissie.

Contact? Mail parkcommissie@tenwoude.nl

vacature

Kantinecommissie

is belast met de exploitatie en het beheer van de kantine. Ook heeft zij de verantwoordelijkheid voor de samenstelling van het barrooster, dat op de website wordt gepubliceerd.

Contact? Mail kantinecommissie@tenwoude.nl

Sjoerd Dijkstra coördinator en penningmeester
Gretha de Ruiter inkoop
Siebe Homminga
Jannie Lageveen

 

Activiteitencommissie senioren

Contact? Mail activiteitencommissie@tenwoude.nl

Geeske van Hooijdonk
Maike de Vries
Caroline Swarts

 

Jeugdcommissie

Contact ? Mail jc@tenwoude.nl

Annemarieke Pranger Voorzitter
Ellen Sangers
Christa Sangers
Maria de Haan

 

Communicatie- en Sponsorcommissie

is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie binnen Ten Woude. Ze onderhoudt de website, verzorgt de digitale ACE, het ACE magazine, persberichten en de sponsoring en alle andere aanverwante zaken.

Contact? Mail webredactie@tenwoude.nl

Vanessa Focke  essavan@hotmail.com
Colin Hennevelt
Antje de Jong

 

35+ commissie

Contact? Mail htv.35plustoernooi@gmail.com

Janneke Brouwer
Janna de Roo
Ingrid Rijskamp
Yvonne Kentie
Mark vd Brink  voorzitter
Gea Steen
Manja van Meerloo
Geerco Pen

 

Ten Woude Open commissie

Contact? Mail tenwoudeopen@tenwoude.nl

Edwin Boevé voorzitter en wedstrijdleiding
Jeffrey van der Eems
Dineke Carton
Jeannette Sikkema
Alain Snijders
Bert Minnema

 

Sponsorcommissie

Contact? Mail sponsorcommissie@tenwoude.nl

vacature

 

Coördinator Parkwacht: Geerco Pen (pen1964@hotmail.com)

Coördinator Jeugd Kleding: Veerle Kaiser (v.kaiser@planet.nl)

Coördinator G-Tennis: Yvonne Muizelaar (ynmuizelaar@zonnet.nl)

Coördinator Onderlinge Competitie: Cobie Bosma (cobie.bosma@hotmail.com)

Coördinator WhozNext Team: Jeanine van Doorn (m.doorn@upcmail.com)

like & deel:

Bestuur

Het Bestuur geeft leiding aan de vereniging en delegeert een aantal verantwoordelijkheden aan de verschillende commissies. Dit is een uitvloeisel van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Samenstelling Bestuur:

Voorzitter Chris Sijbranda voorzitter@tenwoude.nl
Penningmeester Tineke Müller penningmeester@tenwoude.nl
Coördinator recreatief Patrice Berger
Coördinator prestatief Bob Dijksma
Sponsoring & Administratie Marcella Rijkschroeff
like & deel:
1 10 11 12 13