Bestuur Ten Woude

Het bestuur van HTV Ten Woude is een vrijwilligersbestuur. Ieder bestuurslid is in de Algemene Ledenvergadering benoemd. Het bestuur geeft leiding aan de vereniging en delegeert een aantal verantwoordelijkheden aan de verschillende (zelfsturende) commissies. Dit is een uitvloeisel van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Het bestuur van Ten Woude bestaat uit:

riek-nauta-voorzitter

Riek Nauta, voorzitter

vanessa-focke-secretaris

Vanessa Focke, Secretaris

monique-heidstra-penningmeester

Monique Heidstra, penningmeester (interim)

ton-vanhooijdonk-coordinator-communicatie-sponsoring

Ton van Hooijdonk, Coördinator Communicatie en Sponsoring

patrice-berger-coordinator-technische-zaken

Patrice Berger, Coördinator Technische Zaken

  • Vacature: Coördinator Infrastructuur en Facilitaire Zaken
  • Vacature: Algemeen Bestuurslid

Naast de bestuursfunctie worden de bestuursleden belast met de schakelfunctie tussen commissies en bestuur. Hiermee moet de verbinding tussen verenigingsbeleid en uitvoering worden zeker gesteld. De commissies werken met een eigen jaarplan en een bijbehorend budget. Binnen de kaders die hiermee worden aangegeven zijn de commissies volledig zelfsturend.

Contact opnemen met het bestuur? Mail dan naar bestuur@tenwoude.nl.

Notulen Algemene Ledenvergaderingen

Financiële stukken

Jaarverslagen commissies

2017

2016