Ten Woude geregistreerd als Erkend Leerbedrijf

Ten Woude leidt vakmensen op

De Heerenveense Tennisvereniging Ten Woude is ook de komende vier jaar een ‘erkend leerbedrijf’. Daarmee blijven wij mbo-studenten opleiden in de praktijk.

Al geruime tijd werkt HTV Ten Woude met verschillende stagiaires. Dit zijn voornamelijk 3e en 4e jaars mbo-studenten van het CIOS in Heerenveen die hun tennisleraar 3 of 4 diploma willen halen. Gemiddeld lopen ze 8-10 uur per week stage onder begeleiding van onze gediplomeerde tennistrainers.

De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv).smb-beeldmerk Erkend leerbedrijf

Ten Woude onderstreept het belang van opleiden van nieuwe vakmensen. En daarom staan wij bij de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) geregistreerd als erkend leerbedrijf.

Wat betekent dit?

Als erkend leerbedrijf:

 • bieden wij de student een veilige leeromgeving met deskundige begeleiding en passende werkzaamheden. Zo leren ze het vak in de praktijk en hebben ze straks een betere kans op de arbeidsmarkt.
 • hebben wij een praktijkcoördinator aangesteld die de eisen van de opleiding kent en de taken van de stagiaires coördineert. De praktijkcoördinator is Patrice Berger-Dallinga.

Voordelen voor Ten Woude

Erkend leerbedrijf zijn biedt Ten Woude een aantal voordelen:

 • Opleiden is een leuke manier om leergierige en gemotiveerde arbeidskrachten in huis te halen.
 • Studenten hebben een frisse kijk op onze vereniging en nemen actuele kennis en nieuwe inzichten mee die belangrijk is voor een gezonde mix van jong en oud.
 • Studenten werken direct mee binnen onze vereniging. Zo hebben wij plezier van de extra handen van beginnende vakmensen op de werkvloer.
 • Studenten wisselen ervaringen met elkaar uit. Via hen kunnen wij onze aantrekkingskracht als b(l)oeiende tennisvereniging vergroten.

‘Erkend leerbedrijf’ is een titel waar wij trots op zijn!

Vragen?

Heb je vragen over de inhoud van dit bericht of wil je hier meer over weten? Of heb je vragen over de mbo-studenten van het CIOS die Ten Woude begeleidt? Neem dan contact op met Patrice Berger-Dallinga.

like & deel:

Onderlinge wintercompetitie II (2017)

Ook in de winter, van januari tot eind maart 2017 kun je lekker door tennissen op de binnen- en buitenbanen van Ten Woude. Op vrijdagavond worden er onderlinge dubbelwedstrijden gehouden.

Dit is een prima manier om andere Ten Woude spelers te leren kennen of weer een keer tegen andere spelers te kunnen spelen.

Inschrijven

Doe jij ook (weer) mee?! Inschrijven kan hier. Doe dit vóór 10 januari 2017. Vergeet niet aan te geven welk speelniveau je hebt en op welke vrijdagen je verhinderd bent. Je speelt gemiddeld 1x per 2 weken, van 19.00 tot 22.30 uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00.

We wensen jou veel (tennis)plezier!

like & deel:

Winterpas 2016

Heb jij betaald voor een winterpas 2016?

In verband met de invoering van het jaarlidmaatschap per 1-1-2017 (met het speelrecht voor een jaar), heeft het bestuur besloten om geen fysieke winterpassen te overhandigen dit jaar. De periode tot 1 januari is immers nog maar kort en het vervaardigen van de winterpassen vergt behoorlijk wat werk.

In plaats van een fysieke winterpas wordt er op het afhangbord in het clubhuis een lijst gehangen met daarop de betaalde winterpashouders. Leden die betaald hebben voor de winterpas, kunnen met hun KNLTB-ledenpas-2016 afhangen op het bord. De lijst wordt uiteraard regelmatig ververst zodat de controle gewaarborgd blijft.

Heb je vragen over de winterpas? Neem dan contact op met de ledenadministrateur.
like & deel:

Jaarlidmaatschap HTV Ten Woude per 1-1-2017

Invoering jaarlidmaatschap per 1-1-2017

Donderdag 13 oktober 2016 vond de ingelaste Algemene Ledenvergadering plaats. Maar liefst 47 leden waren aanwezig! Deze avond is een aantal belangrijke beslissingen genomen ten aanzien van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de hoogte van de contributies. Beslissingen die allen betrekking hebben op de invoering van een speelrecht voor het hele jaar en daarmee de invoering van het jaarlidmaatschap.

Wijziging statuten

Allereerst is met een overgrote meerderheid van stemmen (45 voor, 2 tegen) het voorstel voor de statutenwijziging aangenomen. De wijziging betreft artikel 8 lid 5 van de Statuten.

De huidige versie luidt:
De contributie geeft een speelrecht dat loopt van één april tot en met dertig september; voor de periode van één oktober tot en met dertig maart kan een aparte contributie worden geheven.

De nieuwe versie wordt:
De contributie geeft een speelrecht dat loopt van één januari tot en met eenendertig december.

Wijziging contributie en entreegeld

Vervolgens heeft het bestuur van Ten Woude een voorstel gedaan om de contributie hierop aan te passen. Dit voorstel zag er als volgt uit:

Contributieverhoging

Voor nieuwe seniorenleden geldt dat zij entreegeld verschuldigd zijn à € 20,00.

Een meerderheid van de vergadering is het eens met het voorstel tot verhoging van de contributies met genoemde bedragen.

Wijziging Huishoudelijk Reglement

Om deze contributie ook te kunnen innen, dient het Huishoudelijk Reglement te worden gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op artikel 2. Een ruime meerderheid van de ALV stemde voor aanpassing van het HR.

Het te wijzigen deel in artikel 2 luidt nu:
De leden zijn verplicht de contributie voor het speelrecht van een april tot en met dertig september en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen vóór het desbetreffende verenigingsjaar.

Dit wordt:
De leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen aan het begin van het desbetreffende verenigingsjaar. De automatische incasso hiertoe zal ieder jaar op of omstreeks 25 januari plaatsvinden.

Jaarlidmaatschap

De positieve stemmen op de ALV en de gezamenlijk genomen beslissingen leiden ertoe dat HTV Ten Woude per 1 januari 2017 het jaarlidmaatschap (met het speelrecht voor een jaar) invoert.

Het jaarlidmaatschap:

 • zorgt voor gemak en eenvoud: één KNLTB ledenpas voor het hele jaar (alle vormen van lidmaatschap/trainingen/competities)
 • creëert en stimuleert all-year-tennis: leden kunnen het hele jaar op het park blijven tennissen
 • creëert op alle fronten een zuiverder beeld.

Vragen?

Heb je vragen over het jaarlidmaatschap? Schroom dan niet en neem contact op met het bestuur door te mailen naar bestuur@tenwoude.nl.

like & deel:

Sportiviteitbeker 2016

Tijdens de prijsuitreiking van het lesserstoernooi op dinsdag 11 oktober werden de Sutherland sportiviteitbekers uitgereikt aan een jongen en meisje die positief opvielen op en naast de baan. Deze bijzondere beker wordt al sinds 1999 uitgereikt!

img_7309Bij de jongens won Tjalle Jan Hylkema de sportiviteitbeker. Tjalle Jan viel op door zijn aanstekelijke enthousiasme en plezier op de baan. Hij vindt het altijd leuk om te tennissen en beïnvloed zijn tennismaatjes positief met zijn vrolijke en sportieve uitstraling!

Bij de meisjes won Dewi Rijkschroeff deze bijzondere beker. Dewi helpt regelmatig op enthousiaste wijze bij activiteiten en tennist met iedereen. Of het nu een jongen of meisje is, heel goed of minder goed tennist of veel jonger is: voor Dewi geen probleem! Op een positieve, sportieve en gezellige manier traint en speelt ze wedstrijden op Ten Woude.

 

like & deel:

Wintercompetitie bij Ten Woude

Onderlinge dubbelcompetitie

Gezellig en sportief door tennissen deze winter? Dat kan!

Vrijdagavond

Doe mee aan de onderlinge dubbel wintercompetitie op vrijdagavond tussen 19.00 – 22.30 uur!

Deze competitie is voor alle leden (dames en heren) van Ten Woude vanaf 18+.
Je speelt 70 minuten een dubbel- en/of een mix partij.

Naast sportiviteit staat ook gezelligheid hoog in het vaandel. Gezellig even na zitten met een hapje en een drankje.

Opgeven kan via het inschrijfformulier 2016-2017. Dit kan tot uiterlijk vóór 28 oktober.

Zondagochtend

Ook op zondagochtend van 10.00-12.00 uur wordt deze winter een onderlinge herencompetitie gehouden voor alle heren van Ten Woude (niveau 5,6,7,8).

Informatie en opgave via Rolf Warnaar (R.warnaar@me.com).

Winterpas

LET OP: Voor beide competities heb je een winterpas nodig om deel te kunnen nemen. Meer info over (de aanschaf van) de winterpas vind je hier.

like & deel:
Ledentevredenheidsonderzoek

Uitkomsten Ledentevredenheidsonderzoek

Resultaten tevredenheidsonderzoek Ten Woude bekend

In juni hebben alle leden van HTV Ten Woude via mail een uitnodiging ontvangen om door middel van een vragenlijst deel te nemen aan een Ledentevredenheidsonderzoek. Inmiddels zijn de uitkomsten anoniem verwerkt en wij zijn positief over de resultaten! Het merendeel van de respondenten betrof seniorleden (86%). Daarnaast hebben ook een aantal ouders van jeugdleden de vragenlijst ingevuld (14%).

 • Allereerst is het fijn om terug te lezen dat de respondenten vinden dat vrijwilligers voldoende gewaardeerd worden binnen Ten Woude. Opvallend is echter wel dat het merendeel van de respondenten geen vrijwilligerswerk doet (70%). Daarom doen we nu nogmaals een oproep. We hebben elke helpende hand namelijk hard nodig! Help je ook graag mee? Op www.tenwoude.nl/vrijwilligers zijn alle vacatures te vinden, maar direct aanmelden kan ook via bestuur@tenwoude.nl. Wij zijn hartstikke blij met alle hulp en dat laten we niet onopgemerkt
 • Zo’n 43% van de respondenten weet niet wie de bestuurders zijn en wie waarvoor verantwoordelijk is. Hetzelfde geldt voor de commissies. Dit is voor ons een belangrijk aandachtspunt.
 • De respondenten vinden over het algemeen de contributie in verhouding staan met wat ze ervoor terugkrijgen. Goed te lezen is ook dat 80% van de respondenten positief staat tegenover een jaarlidmaatschap. Tijdens de ingelaste ALV op donderdag 13 oktober om 20.00 uur wordt hiervoor een voorstel gedaan.
 • Het merendeel van de respondenten (83%) vindt dat er voldoende afwisselende en leuke activiteiten worden georganiseerd. Tevens is een ruime meerderheid tevreden over de accommodatie.
 • Ook de training en trainers komen voldoende uit de verf. Het merendeel van de respondenten ervaart de kwaliteit van de trainingen als goed, met een passend aanbod en voldoende mogelijkheden. De meeste respondenten zijn tevreden over de trainers.
 • Wat betreft de communicatie en informatie vinden de meeste respondenten dat ze goed geïnformeerd worden over praktische zaken. De website (www.tenwoude.nl) wordt niet regelmatig bezocht. Daarentegen wordt er meer gebruikt gemaakt van social media (Facebook), maar met name de digitale nieuwsbrief (ACE) is en blijft een belangrijk medium voor communicatie (83% wil het liefst via de ACE op de hoogte worden gehouden).
 • Suggesties die respondenten bij het invullen van de vragenlijst hebben gegeven, gaan wij nader bekijken en zo mogelijk uitwerken.

Vragen?

Heb je vragenen/of opmerkingen over de uitkomsten van het? Mail ze naar bestuur@tenwoude.nl.
Onze dank gaat uit naar alle leden die aan het ledentevredenheidsonderzoek hebben meegwerkt.

like & deel:

Wintertennis bij Ten Woude

De winter staat weer voor de deur. Dat betekent dat de ballonhal weer opgebouwd gaat worden. Dit gebeurt op donderdag 13 oktober met behulp van Polyned en leerlingen van het CIOS.

Wil je gedurende de winter een vaste baan huren (1 uur in de week) in de ballonhal? Dat kan!
Liever vrij tennissen wanneer dat jou uitkomt? Dat kan met een winterpas.

De mogelijkheden, kosten en hoe te regelen lees je hier.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de Ballonhalcommissie.

tw_posterballonhal

like & deel:

Grote Clubactie

Ten Woude doet mee aan Grote Clubactie

Van 1 oktober tot 1 november doet HTV Ten Woude mee aan de Grote Clubactie. De jeugdleden van onze club hebben inmiddels lotenboekjes en een begeleidende brief mee gekregen. Ons doel is een nieuw speeltoestel op ons tennispark. De lotenboekjes met verkochte loten kunnen tot 1 november worden ingeleverd in de Grote Clubactie-bus (in het clubhuis). De kinderen die loten verkopen kunnen net als de lotenkopers prachtige prijzen winnen!

like & deel:
1 2 3 4 5 13